Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan nå over, mens der er grønt?

Det er okay, hvis du ikke når hele vejen over, inden lyset skifter. Der bliver ikke grønt lys for den tværgående trafik med det samme. Der er altid indregnet et tidsrum, før lyset skifter, hvor krydset kan tømmes for trafikanter. 

Hvis signalet skifter til rødt, kan du derfor roligt fortsætte til nærmeste helle eller fortov.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker lydsignal tilføjet i et lyskryds?

Har du et ønske om opsætning af et lydsignal i en lysregulering, skal du kontakte Dansk Blindesamfund.

Kontakt:

Dansk Blindesamfund

Thoravej 35

2400 København NV.

Tlf. 38 14 88 44

info@dkblind.dk

Dansk Blindesamfund registrerer og foretager løbende en prioritering af ønskerne.

Center for Trafik i Teknik- og Miljøforvaltningen sørger herefter for, at der kommer lydsignaler op.

Du kan indsende dit ønske på en e-mail eller ved at skrive til Dansk Blindesamfund

 

Hvad gør jeg, hvis lyskrydset ikke virker?

Alle signalanlæg i kommunen bliver overvåget automatisk, og overbrændte pærer og andre signalfejl vil derfor som regel blive rettet inden for kort tid.Henvendelser om påkørte standere er velkomne, da påkørsler ikke altid kan registreres automatisk. Det vil være en stor hjælp hvis du, udover krydsets navn, også kan oplyse nummeret på den fejlramte stander. Nummeret står med gult i øjenhøjde på standeren.

Henvendelser skal rettes til PeekTraffic vagtstation, der er døgnbemandet, og som vil sørge for, at fejlen rettes hurtigst muligt.

Kontakt

Vagtstation

Tlf.: 38 88 24 24

Email: signalfejl@peektraffic.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os med fejl eller forslag til ændringer af signalanlæg. 

Hvordan får jeg en hastigheds-infotavle sat op?

Hastigheds-infotavlen består af et stort display, der viser de forbikørende bilers hastighed.

Kører bilisten højere end hastighedsgrænsen, blinker to kraftige gule lygter som tegn på, at der køres for stærkt. Erfaring viser, at bilister påvirkes til at sænke hastigheden. De forbipasserende og beboerne kan også se, hvilken hastighed bilisterne kører med på vejen.

Med ønske fra private kunder, kan Teknik- og Miljøforvaltningens hastigheds-infotavler opstilles mod betaling.

Hastigheds-infotavlen opstilles i perioden fra marts - november.Kontakt Center for Trafik - se kontaktdeltaljer nederst på siden under spørgsmål og svar.

Hvordan er kravene til projektering af signaler?

Hvis du er erhverv og vil vide mere om kravene til projektering af signalanlæg, signalstandere mm.

Hvordan finder jeg ud af, hvor der ligger kabler til signalanlæggene?

Hvis du har brug for at grave i Københavns kommune, skal du først indhente en gravetilladelse.

Alle, der graver med erhvervsmæssigt formål i offentligt vejareal eller privat fællesvej, skal forespørge i Ledningsejerregistret, LER, inden arbejdet sættes i gang.

Gå ind på:

www.ler.dk

LER indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund og om placering af ledningerne. Formålet med LER er at undgå graveskader.

Ved at kontakte ejerne og få mere præcise oplysninger om ledningernes præcise placering vil det kunne undgås, at ledninger bliver gravet over ved en fejltagelse.

Hvis der ligger kabler til signalanlæg, kan du få placeringen at vide hos ELTEL networks A/S.