Kan jeg få hjælp til at søge en anden bolig?

Hvis din nuværende bolig ikke kan ændres i tilstrækkelig grad, så den bliver bedre egnet som opholdssted for dig, kan kommunen indstille til, at du får en anden og mere egnet bolig.

Du vil typisk blive anvist til en af de almennyttige boliger eller en ældrebolig. Det afhænger af, hvad dit behov er, samt hvilken forvaltning du hører til. 

Du kan også blive rådgivet til at undersøge muligheden for at bytte til en anden og mere velegnet bolig i dit eget boligselskab.

Hvordan søger jeg om tilskud til en ændring af min bolig?

Hvis du er under 65 år, skal du søge støtte fra Borgercenter Handicaps side om boligindretning.

Hvis du er fyldt 65 år, skal du søge støtte fra et af de fem lokalområdekontorer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på siden Sådan søger du.
På siden finder du også det kontor, som du hører til, og som skal behandle din ansøgning.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte det kontor som skal bevilge dit hjælpemiddel.

Bemærk, at du skal have indsendt en ansøgning og have opnået en bevilling, før du foretager en ændring af din bolig.

Kan jeg selv vælge håndværkere og materialer?

Når du får bevilget en boligindretning efter § 116 i serviceloven, har du følgende to muligheder:

  1. Du kan vælge at benytte Københavns Kommunes tilbud. Kommunen vælger materialer og håndværkere og står for boligindretningen.
  2. Du kan vælge at benytte retten til frit valg. Du vælger selv materialer og håndværker og har selv ansvaret for boligindretningen. Bliver udgifterne større end ved den boligindretning kommunen kan tilbyde dig, betaler du selv prisdifferencen.
 

Hvis du vælger frit valg

Hvis du vælger en anden løsning end den, kommunen kan tilbyde, skal du dog være opmærksom på: 

  • Du kan få ekstra udgifter
  • Håndværkerne skal være faglærte og momsregistrerede
  • Ved eventuelle fejl, mangler og fordyrelser skal du selv sørge for at holde håndværkeren ansvarlig
  • Du bærer selv ansvaret for, at den valgte løsning overholder de krav, som kommunen stiller. I modsat fald mister du retten til tilskud fra kommunen.
  • Du skal have en bevilling før du påbegynder en boligændring.

Du kan læse mere i pjecen Værd at vide om frit valg af boligindretning