Hvordan søger jeg om et kropsbårent hjælpemiddel?

Københavns Kommune er opdelt i forvaltninger. Hvis du er under 65 år, skal du søge støtte fra Handicapcenter København i Socialforvaltningen. Hvis du er fyldt 65 år, skal du søge støtte fra Hjælpemiddelcentret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

På siden Sådan søger du finder du en ansøgningsblanket, som du enten kan sende digitalt eller kan printe og sende med posten.

På siden finder du også det kontor, som du hører til, og som skal behandle din ansøgning.

Når du søger skal du:

 • Oplyse, hvem der har undersøgt eller behandlet dig
 • Oplyse, hvilken funktionsnedsættelse, der er årsag til ansøgningen
 • Tage stilling til, om kommunen må indhente oplysninger om dit helbred, hvis det har betydning for behandlingen af ansøgningen.

Kan jeg selv vælge mit hjælpemiddel?

Når du får bevilget et kropsbårent hjælpemiddel, har du to muligheder:

 1. Du kan vælge at benytte Københavns Kommunes tilbud, og modtage dit hjælpemiddel fra en af Københavns Kommunes leverandører. Du kontakter en af Københavns Kommunes leverandører og indgår en aftale. Du har ingen udgifter, når du vælger kommunens tilbud.
 2. Du kan vælge at benytte din ret til frit valg af leverandør. Du vælger selv den leverandør, du ønsker at benytte. Hvis hjælpemidlet bliver dyrere end kommunens tilbud om et tilsvarende hjælpemiddel, skal  du selv betale for prisdifferencen.

Hvis du vælger frit valg, skal du være opmærksom på

 • Du kan få ekstra udgifter
 • Det er dit ansvar, at hjælpemidlet lever op til de krav, der står i din bevilling
 • Du kan miste dit tilskud fra Københavns Kommune, hvis dit hjælpemiddel ikke lever op til bevillingens krav
 • Ved fejl og mangler er det dit ansvar at gøre krav på din reklamationsret jf. Købeloven.

Læs mere i pjecen Værd at vide om frit valg af kropsbårne hjælpemidler.

Hvad gør jeg, hvis mit hjælpemiddel går i stykker?

Hvis dit hjælpemiddel går i stykker og skal repareres, skal du kontakte din sagsbehandler på det kontor som har bevilget dit hjælpemiddel. 

 

 

 

 

 

 

Kan jeg søge om støtte til briller og kontaktlinser?

Du kan søge kommunen om støtte til briller og kontaktlinser. For at få støtte efter servicelovens § 112, skal du have en medicinsk-optisk defineret varig øjenlidelse.

Hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 2 finder du en liste over de øjenlidelser, hvor du kan få støtte til briller eller kontaktlinser.

Du kan ikke få støtte til briller og kontaktlinser, hvis dit behov udelukkende skyldes langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl eller forskellig optisk styrke på øjnene.

Jeg ønsker at søge tilskud til ortopædisk fodtøj

Du kan få støtte til ortopædisk fodtøj, hvis du har varige og svære foddeformiteter. Læs mere om hvilke foddeformiteter som gør dig berettiget til ortopædisk fodtøj i Hjælpemiddelbekendtgørelsens bilag 1.

Egenbetaling i 2014

Du skal selv betale en del af beløbet for dit ortopædiske fodtøj. Kommunen betaler det resterende beløb. Beløbet for din egenbetaling er fastsat af Social- og Integrationsministeriet.

 • Børn og unge under 18 år betaler 450 kr. pr. par.
 • Personer over 18 år betaler 820 kr. pr. par.
Udskiftning af ortopædisk fodtøj

Du vil normalt kunne få udskiftet dit ortopædiske fodtøj hver 18. måned. Har du ekstraordinært slitage på dit fodtøj, kan du få udskiftet det oftere. Dit behov vil altid blive vurderet konkret og individuelt.