Januar

8. januar 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om cykelparkering ved Tivoli 

9. januar 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om helhedsplan for Amagerbrogade

10. januar 2014 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om afspærring på Krudtløbsvej

10. januar 2014 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om afspærring på Krudtløbsvej

17. januar 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om parkeringsforholdene omkring Rysensteensgade

17. januar 2014 - Svar til Jakob Næsager (C) om parkeringsprincipper for Ørestad

21. januar 2014 - Svar til Niels E. Bjerrum (A) om servitutter på Gladiolusvej

21. januar 2014 - Svar til Lars Berg Dueholm (I) om Bella Center

21. januar 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om spørgsmål vedrørende graffitiafrensning

22. januar 2014 - Svar til Jakob Næsager (C) om borgmesterbil i TMF

22. januar 2014 - Svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om støjreducerende asfalt på Lyngbymotorvejen

23. januar 2014 - Svar til Peter Thiele (F) om nødherberg

23. januar 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om hul i vej Kildevældsgade og steler Vognmandsparken

28. januar 2014 - Svar til Peter Thiele (F) om status p projekt Living in a Box

29. januar 2014 - Svar til Peter Thiele (F) om ferskvandsbrusere på Svanemøllen Strand

29. januar 2014 - Svar til Michael Gatten (V) om ferskvandsbrusere ved Svanemøllen Strand

29. januar 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om Jagtvej 69

30. januar 2014 - svar til Vesterbro Lokaludvalg om trafikale forhold på Vesterbro

30. januar 2014 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om nyttejobs i TMF

31. januar 2014 - Svar til Michael Gatten (V) om antal p-pladser og kommende p-anlæg

31. januar 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om børneinstitution på Østre Gasværk

31. januar 2014 - Anna Mee Allerslev (B) om Kommunens genhusnings- og tilsynsforpligtigelse ved metrobyggeri

Februar

6. februar 2014 - Svar til Michael Gatten (V) om ferskvandsbrusere ved Svanemøllen Strand

6. februar 2014 - Svar til Bispebjerg Lokaludvalg om byrumsplan for Nørrebro Stationsområde

7. februar 2014 - Svar til Lars Berg Dueholm (I) om udformningen af Nyhavn i forb. med Sankt Ann Projektet

7. februar 2014 - Svar til Jens-Kristian Lütken (V) om offentlig adgang til Christiania

7. februar 2014 - Svar til Jakob Næsager (C) om affald mv. på Refshalevej og Erdkehlgraven

7. februar 2014 - Svar til Iben Wiene Rathje ((F) beregning af driftsbudgetbehov ved fastholdelse af nuværende tilstand

12. februar 2014 - Svar til Tommy Petersen (B) om rengøring af Rådhusplads ifm CPH Pride

12. februar 2014 - Svar til Tommy Petersen (B) om kapeller i Københavns Kommune

12. februar 2014 - Svar til Jakob Næsager (C) om politiets godkend. af helhedsplan Amagerbrogade

12. februar 2014 - Svar til Jakob Næsager (C) om klimatiltag ifm istandsæt. af Vesterbro Passage

18. februar 2014 - svar til Allan Ahmad (Ø) om ferskvandsbruser Svanemøllen Strand

18. februar 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om fortovsrenhold Amagerbrogade

18. februar 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om børnehus Gasværksgrunden mv

18. februar 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om konsulenter ifm Helhedsplan Amagerbrogade

18. februar 2014 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om Nyhavn

18. februar 2014 - svar til Pia Allerslev (V) om ulovlige beboelser Erdkehlgraven

19. februar 2014 - svar til Rasmus Jarlov (C) om parkering ved Torvehallerne

19. februar 2014 - svar til Nørrebro Lokaludvalg om teknisk foranalyse af Åboulevard

19. februar 2014 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om affaldsordninger

19. februar 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om indsamling af organisk affald fra villaer

21. februar 2014 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om ishus på Bryggen

Marts

April

1. april 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om taxi- og elbilspladser i Københavns Kommune

1. april 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om nedlæggelse af p-pladser og gårdrenoveringer

2. april 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om manglende lys på boldbanen ved Bispebjergvej

4. april 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om opstribning af skråparkering

7. april 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om gentagne opgravninger i Vejlands Alle

11. april 2014 - svar til Yildiz Akdogan (A) om Tingbjerg

11. april 2014 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om de fire broer

11. april 2014 - svar til Jakob Hougaard (A) om genanvendelse af pap mv

11. april 2014 - svar til Iben Wiene Rathje (F) om trafiksikring af farlige kryds og strækninger

11. april 2014 - svar til Flemming Steen Munch (V) om cykelsti på Christianias område

15. april 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om parkeringspladser til elbiler

15. april 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om opstribning af skråparkering

23. april 2014 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om afgreningskammer ved Nordhavnsvej

24. april 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om retssager om ulovlige plakatopsætninger

28. april 2014 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om Sankt Hans Gade Karreen - fælles gårdhave

28. april 2014 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om bannere Vejlands Alle og Ørestads Boulevard

28. april 2014 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om forurening fra brændeovne

29. april 2014 - svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om lokalplaner ændret fra erhverv til bolig

29. april 2014 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om hegning på Tuborgvej

29. april 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om Titangade 15 - dispensation til kulturcenter

29. april 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om midterhelle på Emdrupvej

Maj

2. maj 2014 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om anfordringsgaranti til ladestandere

2. maj 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om iværksættelse af rocker-taskforce

2. maj 2014 - svar til Indre By Lokaludvalg om ændringer på ejd. Rosenborggade 15-17

2. maj 2014 - svar til Anna Mee Allerslev (B) og Mette Annelie Rasmussen (B) om venstresving og ensretninger

5. maj 2014 - svar til Indre By Lokaludvalg om musikarrangementer i Østre Anlæg

7. maj 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om ventilation i tunneldelen af Nordhavnsvej

14. maj 2014 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om cykelparkering i Godsbanegade

14. maj 2014 - svar til Klaus Mygind (F) om stoppested for Havnebussen på Islands Brygge

14. maj 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om vejarbejde på Tagensvej

14. maj 2014 - svar til Flemming Steen Munch (V) om vejvedligehold i Gammeltoftsgade

14. maj 2014 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om tilgængelighed til Inderhavnsbroen

14. maj 2014 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om P-pladser på Quintus Bastion

15. maj 2014 - svar til Lars Weiss (A) om bådudlejning på Islands Brygge

15. maj 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om cykelparkering ved Tivoli mv

15. maj 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om sikker krydsning af Amager Strandvej

15. maj 2014 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om oprydning ved Stadsgraven

19. maj 2014 - svar til Ninna Thomsen (F) om miljøzoner og de nyeste tal

21. maj 2014 - svar til Lars Berg Dueholm (I) om gebyr for erhvervsaffald

21. maj 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om søgetrafik - Del 1

21. maj 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om søgetrafik - Del 2

21. maj 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om parkeringspladser i Randersgade

21. maj 2014 - svar til Peter Thiele (F) og Iben Rathje (F) om afspærring af Svanemøllehavnen

22. maj 2014 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om linjeføring af Christianshavnsruten

22. maj 2014 - svar til Ayfer Baykal (F) om indvandreres cykelvaner

23. maj 2014 - Svar til Lars Berg Dueholm (I) om tags på mur med streetart i Ørestad

26. maj 2014 - Svar til Jakob Næsager (C) og Jakob Hougaard (A) om rockerborg på Tudskærvej

27. maj 2014 - svar til Jakob Hougaard (A) om udbredelse af elbiler i København

27. maj 2014 - Svar til Jakob Næsager (C) om bopælspligt og dispensation

Juni

3. juni 2014 - svar til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) om nyttejobs ifm renhold

3. juni 2014 - svar til Flemming Steen Munch (V) om altaner Andreas Bjørns Gade

5. juni 2014 - svar til Christianshavns Lokaludvalg - Christianshavnsruten og helhedsplan for cykeltrafik

5. juni 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om lokalplan 425 - Krimsvej

11. juni 2014 - svar til Christianshavns Lokaludvalg om gadesalg og udendørsservering

11. juni 2014 - svar til Iben Wiene Rathje (F) om dispensation til Dansk Supermarked

11. juni 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om oprydning efter Distortion 2014

12. juni 2014 - Svar til Vanløse Lokaludvalg mfl om skiltning og hastighedsbegrænsning

12. juni 2014 - Svar til Andreas Keil (A) om renovering af sporvognsvendeplads i Ryparken

16. juni 2014 - Svar til Henrik Svendsen (O) om giv et praj og handicaptilgængelighed

16. juni 2014 - Svar til Andreas Keil (A) om krydsning af Østerbrogade mv

18. juni 2014 - svar til Klaus Mygind (F) om bådudlejning på Islands Brygge

18. juni 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om status på etablering af parkeringsanlæg

20. juni 2014 - Svar til Niels E. Bjerrum om bedre plads foran Føtex på Vesterbrogade

20. juni 2014 - Svar til Klaus Mygind om trafikulykker efter omlægning af cykelstier

20. juni 2014 - Svar til Jakob Næsager om skråparkering på Amager

20. juni 2014 - Svar til Jakob Næsager om rockerborg på Tudskærvej

23. juni 2014 - Svar til Niels E. Bjerrum om affald ved parker mv

23. juni 2014 - Svar til Iben Wiene Rathje om cykelstier langs Vasbygade

23. juni 2014 - Svar til F S Munch om forsøg med NOx-reducerende belægning på Gasværksvej

24. juni 2014 - Svar til Niels E. Bjerrum (A) om klimatilpasningsprojekt på Amsterdamvej

24. juni 2014 - Svar til Karin Storgaard om trafikproblemer i Toldbodgade

24. juni 2014 - Svar til Iben Wiene Rathje om kommunale delebiler

24. juni 2014 - Svar til Flemming Steen Munch om fortovsservering

26. juni 2014 - Svar til Amager Vest Lokaludvalg om pavillon til bådudlejning på Islands Brygge

27. juni 2014 - Svar til Carl Christian Ebbesen (O) om taxiholdepladser og fleksholdepladser

Juli

1. juli 2014 - Svar til Y. Akdogan (A) om skilt ifm farlig fodgængerfelt ved Østerbro Int. School

2. juli 2014 - Svar til Iben Wiene Rathje (F) om kommunale delebiler

2. juli 2014 - Svar til Poul Cohrt om inddragelse i netværk om turistbusser i København

2. juli 2014 - Svar til Niels E. Bjerrum (A) om bedre plads foran Føtex

2. juli 2014 - Svar til Niels E. Bjerrum (A) om vanvidssejlads i havneområderne

2. juli 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om tilskud fra arrangementspuljen til Distortion i perioden 2010 til 2014

3. juli 2014 - Svar til Jakob Næsager (C) om dige på Amager Strand og havvandsstigning

3. juli 2014 - Svar til Jakob Hougaard (A) om dumpet affald i Københavns Kommune

3. juli 2014 - Svar til Allan Ahmad (Ø) om forvaltningens mening om rapport om høringsrunder

4. juli 2014 - Svar til Mette Annelie Rasmussen (B) om parkeringshus på Sundholm

4. juli 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om nedlæg. af p-pladser og gårdrenoveringer

4. juli 2014 - Svar til John Andersen (Ø) om lovhjemmel i sagen om kloakering i HF Mozart

4. juli 2014 - Svar til Christianshavns Lokaludvalg om cykelruten på Christianshavn

7. juli 2014 - Svar til Kgs. Enghave Lokaludvalg om farlig sejllads i havnen og evt. løsninger

7. juli 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om trafikafvikling til og fra krydstogtsterminalen

7. juli 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om koncept for miljøregnskabet

7. juli 2014 - Svar til Indre By Lokaludvalg om Ny Nørreport-Byggeri

7. juli 2014 - Svar til Iben Wiene Rathje (F) om spørgsmål om budgetnotater mv

9. juli 2014 - Svar til Lars Berg Dueholm (I) om Tags på mur

9. juli 2014 - Svar til J-K Lutken (V) om- Alle Ture Tæller - rettet mod korte bilture

14. juli 2014 - Svar til Klaus Mygind (F) om grundvandssænkning ved metrobyggepladser

14. juli 2014 - Svar til Karin Storgaard (O) om status for taxi-pladser

16. juli 2014 - svar til Anna Mee Allerslev (B) om udeservering - mobilt gadesalg mv

17. juli 2014 - svar til Carl Christian Ebbesen (O) om sightseeingbusser i København

August

September

2. september 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om Genetillæg til DSB

4. september 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om cykelparkering

8. september 2014-  svar til Pia Allerslev (V) om mulighed for at flytte skilt og skraldespand ved Vor Frue Kirke

8. september 2014- svar til Joan Røge om rod ved Fakta

8. september 2014- svar til Andreas Keil (A) om skråparkering og parkeringsforhold i Gustav Adolfsgade

10. september 2014- svar til Jakob Hougaard (A) om trafikregulering i København - herunder i området Grøndals Parkvej, Flintholm Station og Finsensvej

11. september 2014- svar til Lars Berg Dueholm (I) om bannermafia

11. september 2014- svar til Niels E. Bjerrum (A) om skiltning på Havneholmen

16. september 2014- svar til Andreas Keil (A) om mulighed for gul afmærkning

17. september 2014- svar til Lars Berg Dueholm (I) om forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 410 'Artillerivej Syd'

22. september 2014- svar til Amager Øst Lokaludvalg om bydelsplaner og lokale projekter - hvordan kan de blive gennemført?

22. september 2014- svar til Andreas Keil (A) om kontrakter med cykelvirksomheder

22. september 2014- svar til Poul Cohrt om fortovsordning

23. september 2014- svar til Karin Storgaard (O) om renholdelse i Badstuestræde med videre

23. september 2014- svar til Lars Aslan Rasmussen (A) om klistermærkat på Regnbuepladsen

25. september 2014- svar til Andreas Keil (A) om grøn-tiden i lyskrydset Vennemindevej over Jagtvejen

25. september 2014- svar til Ayfer Baykal (F) om dispensation ved byggeri af dobbelthus på Strandøre

Oktober

2. oktober 2014 - svar til Uzma Ahmed Andresen (Å) om ombygning af Nørrebrogade 2. etape

3. oktober 2014- svar til Caroline Stage (V) om ændringer af opkrævning af byggesagsgebyr og budgetaftalen for 2015

3. oktober 2014- svar til Karin Storgaard (O) om problemer ved bus/fodgænger/cykelsti

3. oktober 2014- svar til Niels E. Bjerrum (A) om regulering af støj fra Tivoli

8. oktober 2014- svar til Karin Storgaard (O) om fortovet ved Østerbrogade/Triangel/Ndr. Frihavnsgade

8. oktober 2014- svar til Simon Strange (A) om kørsel mod ensretning i Strædet

9. oktober 2014- svar til Jonas Bjørn Jensen (A) om boliger uden bopælspligt

10. oktober 2014- svar til Jonas Bjørn Jensen (A) om boliger uden bopælspligt

10. oktober 2014- svar til Lars Berg Dueholm (I) om status vedr. Cirkelbroen

10. oktober 2014- svar til Neil Bloem (F) om Enghave Brygge

10. oktober 2014- svar til Uzma Ahmed Andresen (Å) om De Gamles By

10. oktober 2014- svar til Uzma Ahmed Andresen (Å) om trafiksituationen i Guldbergsgade

13. oktober 2014- svar til Caroline Stage (V) om vejvedligehold i Gammeltoftegade

13. oktober 2014- svar til Jakob Hougaard (A) om parkering i Vanløse

14. oktober 2014- svar til Jakob Næsager (C) om oversigt over parkeringspladser efter byggeloven

16. oktober 2014- svar til Bent Lohmann om parkeringsaftale

20. oktober 2014- svar til Alex Heick om byggetomter

20. oktober 2014- svar til Lars Weiss (A) om skraldespande til hundeefterladenskaber på Store Møllevej

22. oktober 2014- svar til Bent Lohmann om parkeringsvilkår og løsningsforslag i Indre By

22. oktober 2014- svar til Jakob Næsager (C) om erstatningspladser ifm. fjernelse af parkeringspladser fra Slotsholmen ifm. terrorsikring af Christiansborg

22. oktober 2014- svar til Nishandan Ganesalingam (C) om fodgængerovergang ved Byparken

24. oktober 2014- svar til Jakob Næsager (C) om lyssignal ved Borups Allé og Hillerødgade

24. oktober 2014- svar til Jakob Næsager (C) om terrorsikring af Christiansborg

24. oktober 2014- svar til Lars Berg Dueholm (I) om turistskilt der dækker for lyssignal ved Gammeltorv/Nytorv/Strøget

28. oktober 2014- svar til Jakob Næsager (C) om cykelsti via Christiania og fjernelse af brændeskur

30. oktober 2014- svar til Bent Lohmann om events i Indre By

31. oktober 2014- svar til Karin Storgaard (O) om mulighed for stiforbindelse ved Øresund Hospital

31. oktober 2014 - svar til Nishandan Ganesalingam (C) om støj ved motortræf i Bellacenter

31. oktober 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om parkering på Vesterled

31. oktober 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om udskiftning af vinduer

31. oktober 2014 - svar til Neil Stenbæk Bloem (F) om Enghave Brygge

November

3. november 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om advokatomkostninger i forbindelse med Nordhavnsvej

3. november 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om advokatsalær i sagen om Nordhavnsvej

3. november 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om fortovet ved Østerbrogade, Triangel, Ndr. Frihavnsgade

4. november 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om parkering under jorden

5. november 2014 - svar til Jens Kristian Lütken (V) om parkeringslicens i Ørestad

11. november 2014 - svar til Flemming Steen Munch (V) om Applebys Plads

12. november 2014 - svar til John Andersen om regnvandskloakering af veje i spildevandsplanen

12. november 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om cykelbaner på Vennemindevej

13. november 2014 - svar til Flemming Steen Munch (V) om ekspropriationer i Københavns Kommune 2012 og 2013

13. november 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om huller i Kastaniestien ved Sionsgade på Østerbro

14. november 2014 - svar til Jakob Hougaard (A) om beboerlicens til beboer med bopæl få meter fra betalingsområde Lyneborggade

14. november 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om stiforbindelse ved Øresunds Hospital

14. november 2014 - svar til Poul Cohrt om filmoptagelser, affaldsindsamling, støj fra byggearbejde på Christianshavns skole og Voldboligerne

17. november 2014 - svar til Jakob Hougaard (A) om parkeringsforholdene omkring Lergravsparkens metro station

19. november 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om cykelparkering under jorden - supplerende

20. november 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om lyskryds Kalkbrænderihavnsgade, Sundkrogsgade

21. november 2014 - svar til Jakob Hougaard (A) om problemer med at svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen

24. november 2014 - svar til Neil Bloem (F) om bygning på Ålekistevej

28. november 2014 - svar til Uzma Ahmed (Å) om kvartermanager på Nørrebro

December

1. december 2014 - svar til Nørrebro Lokaludvalg, forkvinde Uzma Ahmed (Å) om trafikken i Mimersgade

2. december 2014 - svar til Niels E. Bjerrum (A) om brug af Rådhuspladsen

4. december 2014 - svar til Peter Thiele (F) om krydset Linde Alle og Grøndals Parkvej

9. december 2014 - svar til Tommy Pedersen om Block 66

10. december 2014 - svar til Indre By Lokaludvalg, formand Bent Lohmann om lydniveauet fra Tivoli

10. december 2014 - svar til Indre By Lokaludvalg, formand Bent Lohmann om Øster Søgade ved metrobyggepladsen

11. december 2014 - svar til Indre by Lokaludvalg om ensretninger mv som følge af mange byggerier i Indre By

11. december 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om udbud af byrumsudstyr

11. december 2014 - svar til Niels E. Bjerrum (A) - Supplerende om brug af Rådhuspladsen

11. december 2014 - svar til Rikke Lauritzen (Ø) om manglende lys i Nørrebroparken

11. december 2014 - svar til Borgmester Carl Christian Ebbesen (O) angående spørgsmål om kommunale lån til kloakering

15. december 2014 - svar til Lars Weiss (A) om overholdelse af Privatvejsloven på Ådalsvej og Bangsbovej

18. december 2014 - svar til Indre By Lokaludvalg, formand Bent Lohmann om natklub i Købmagergade, Silkegade

18. december 2014 - svar til Karina Vestergård Madsen (Ø) om Fællesgård Petersborgvej

19. december 2014- svar til Indre By Lokaludvalg om renovering af Østre Anlæg

18. december 2014 - svar til Jakob Næsager (C) om Christianshavnerruten

19. december 2014 - svar til Anne Marie Geisler Andersen (B) om Delebiler

19. december 2014 - svar til Karin Storgaard (O) om pris på tre underjordiske cykelparkeringsløsninger

23. december 2014  - svar til Jakob Næsager(C) om beboelse på Tudskærvej 30

23. december 2014 -  svar til Niels E. Bjerrum (A) - Passage ved Sluseholmen