Du er her

Guide

Sortering af dagrenovation (restaffald) i lejlighed

Læs om, hvad du må putte i beholderen til dagrenovation, også kaldet restaffald, hvis du bor i lejlighed.
Hvad må komme i beholderen til dagrenovation?
Info

Madaffald, mælkekartoner, pizzabakker, bleer, hygiejneaffald flamingo og snasket papir eller pap.

Hvad sker der med det?

Dagrenovationen bliver kørt på forbrændingen og brugt til at producere fjernvarme og elektricitet.

Tilbage