Du er her

Guide

Sortering af bioaffald i lejlighed

Find ud af, hvordan du sorterer bioaffald, hvis du bor i lejlighed.
Hvad må komme i beholderen til bioaffald?
Info

Det skal i beholderen til bioaffald

Bioaffald, der skal i lukkede bioposer og må kommes i biobeholderen er fx:

 • Madaffald, råt og tilberedt
 • Ris, pasta og morgenmadsprodukter
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Brød og kager
 • Frugt og grøntsager
 • Sovs og fedt
 • Pålæg
 • Æg og æggeskaller
 • Nødder og nøddeskaller
 • Kaffegrums og kaffefiltre
 • Teblade og tefiltre
 • Brugt køkkenrulle
 • Afskårne blomster

NB: Madaffald skal altid afleveres i de udleverede bioposer, og der skal bindes knude på dem for at minimere lugtgenerne. Der må som udgangspunkt ikke afleveres "løst affald" i beholderen undtaget er dog fx afskårne blomster, majs- og rabarberblade, der ikke er snaskede. 

Det må ikke komme i beholderen til bioaffald

 • Jord
 • Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner)
 • Madaffald i emballage
 • Potteplanter

Almindelige plastikposer må ikke bruges til bioaffaldet. Brug i stedet de grønne bioposer, som kommunen udleverer. 

Det sker der med bioaffaldet

Når dit bioaffald bliver læsset af på modtageanlægget, så æltes det sammen, så poserne med affald bliver vredet op. Herefter blandes det om med træflis og bliver bioforgasset. Når der ikke kan udvindes mere biogas starter komposteringen. Komposten køres ud på markerne, og bidrager dermed til at blandt andet landsbrugsjorde ikke bliver udpint.

Sådan får du nye bioposer

Når du ikke har flere tilbage, kan du bestille bioposer online.

Tilbage