Grænseværdier

Om byggeaffald kan genbruges eller om det skal til forbrænding, almindeligt deponi eller til specialdeponi som farligt affald afhænger af koncentrationerne. Du kan se grænserne i nedenstående skema.

 Stof   

Rent materiale
 ppm

Deponi/forbrænding

ppm 
Farligt affald

ppm
 
 PCB  < 0,1  0,1 < x < 50  > 50 
 Bly  < 40  40 < x < 2.500  > 2.500
 Kviksølv  < 1  1 < x < 1.000  > 1.000 
 PAH´er  < 0,3  0,3 < x < 1.000  > 1.000
 Klorerede paraffiner  kontakt Jord og Affald  Kontakt Jord og Affald  > 10.000
 Tung olie  < 100  100 < x < 10.000  > 10.000 

 

Modtageanlæg

Deponi: 

AV Miljø

Forbrænding:

Amager Ressourcecenter (ARC)
Vestforbrænding

Modtagestation:

Smoka (åbner i nyt vindue)

Forbrændingsanlæg til farligt affald:

Fortum
Special waste system (SWT)

Affald, der skal genanvendes

Genanvendelige materialer skal sorteres fra og nyttiggøres

Sorteret og uforurenet bygge- og anlægsaffald kan nyttiggøres i nye bygge- og anlægsprojekter eller indgå i produktionen af nye materialer. F.eks. kan uforurenede brokker genanvendes som alternativ til naturlige grus- og stenmaterialer.

Genanvendelse af betonbrokker, der er lettere forurenede er også en mulighed. Du skal indhente en tilladelse(§ 19-tilladelse) fra kommunen inden.

Mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer kan genbruges direkte, fx. genbrug af en hoveddør fra et hus i et andet. Det behøver ikke blive anmeldt til kommunen.

Læs mere om:

Hvilke materialer, der kan genanvendes i sorteringsvejledningen (pdf)

Faktaark om genanvendelse af brokker og hvornår de er uforurenede 07.05.14 (pdf)

Muligheder for genanvendelse af lettere forenede brokker

Faktaark for sortering af genanvendeligt byggeaffald 07.05.14 (pdf)