Sommerdans i Fælledparken

Offentliggjort:
08.12.2014, Kl
Frist:
01.02.2015, Kl
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at sende opgaven i kulturelt udbud, med overtagelse af arrangementet fra og med sommeren 2015.

Københavns Kommune har afsat 316.000 kr. årligt til at arrangere Sommerdans i Fælledparken. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at sende opgaven i kulturelt udbud, med overtagelse af arrangementet fra og med sommeren 2015. Opgaven udbydes med en 3-årig kontrakt.

Københavns Kommune har de sidste 13 år arrangeret Sommerdans i Fælledparken, der tilbyder gratis danseundervisning under åben himmel. Arrangementerne afvikles på Dansescenen i Fælledparken fra ultimo juni til ultimo juli. Sommerdans er rettet mod både begyndere og mere erfarne dansere i alle aldre, og vokser fra år til år i antal. I 2014 deltog ca. 9.100 mennesker fordelt over 20 aftener. Det svarer til et gennemsnit på 455 deltagere pr. arrangement.

Kulturelt udbud

Københavns Kommune ønsker at afprøve andre modeller for arrangementerne, og et kulturelt udbud kan medvirke til at trække andre interessenter, idéer og tilgange ind i projektudviklingen. Danseforeninger eller andre aktører får hermed mulighed for at overtage konceptet. Der kan blandt andet konkurreres på antal arrangementer, kvalitet i arrangementerne, målgrupper for arrangementerne, eller levende musik vs. musik fra anlæg. Der åbnes for muligheden til at gentænke og skabe en ny profil i projektet.

Sommerdans i Fælledparken sendes i kulturelt udbud med en sum på 316.000 kr.

Hvis ingen byder på opgaven, vil arrangementet fortsat blive drevet i kommunal regi.

Vurdering af ansøgninger

Det vil ved udvælgelsen blive lagt vægt på :

  • Vision og bærende idé bag arrangementerne 
  • Organisering af arrangementerne
  • Antal arrangementer 
  • Målgrupper og målsætning for arrangementerne 
  • Levende musik vs. musik fra anlæg
  • Markedsføring

Afgivelse af tilbud

Aktører, der ønsker at byde ind på opgaven, skal lave et tilbud med beskrivelse af deres bud på løsning af opgaven. Heri skal indgå praktiske oplysninger om finansiering, aktivitetsudbud, ansatte/frivillige samt forslag til en række konkrete målsætninger, som ansøger ønsker at blive målt på årligt. 

Kriterierne for tildeling vil være en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet. Tilbud skal afgives senest 1. februar 2015 kl. 14 på mail til Gudrunn.Vad@kff.kk.dk

De indkomne tilbud vil herefter blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget, som vil træffe beslutning om valg af tilbud.

Evt. spørgsmål kan rettes til Gudrunn Vad, 2117 1306, Gudrunn.Vad@kff.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.