Sommerafløsere (sygeplejersker el. sosu-assistenter) til Den Sociale Hjemmepleje, Amager

Har du erfaring med psykisk syge, misbrugere og fysisk handicappede borgere?
Og vil du være med til at gøre en forskel?

Sygeplejersker og Sosu-assistenter se her!
Vi søger sommerferie afløsere til hjemmesygeplejen i Den Sociale Hjemmepleje på Amager.

Vi kan give dig kortere vikariater i sommerferieperioden, eller du kan blive fast tilknyttet som tilkaldevikar.

Vi forventer at du:

  • Har erfaring inden for psykisk syge, misbrugere og fysisk handicappede
  • Har mindst tre års solid sygeplejefaglig erfaring
  • Brænder for at hjælpe andre, også de, der lever livet anderledes
  • Er psykisk robust
  • Er ansvarsbevidst, opsøgende og engageret
  • Er god til at samarbejde også på tværs af centeret (hjemmehjælpere, planlæggere osv.)
  • Vil bidrage positivt til arbejdsmiljøet.

Stillingerne
Du vil være fastansat og månedslønnet svarende til det timeantal der aftales, hvis det er et vikariat.
Der vil være mulighed for at have flere vagter på afløserbasis.

Om Den Sociale Hjemmepleje
I Den Sociale Hjemmepleje arbejder vi hovedsageligt med yngre borgere mellem 18 og 65 år. Borgerne har fysiske handicap, psykiske lidelser eller psykosociale problemer og misbrug.
Vi møder borgerne med respekt og ligeværdighed. Vi yder hjælpen i et samarbejde med borgeren og med et rehabiliterende sigte, således at borgerne genvinder eller opretholder så mange ressourcer i eget liv som muligt.

De ledige stillinger er i distrikt Amager på Radisevej, 2300 København S.

Løn- og ansøgningsfrist
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og reglerne for Ny Løn.

Yderligere oplysninger
Kontaktperson er afdelingsleder Mari-Carmen Caballero på 3530 3310.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 12. juni 2017

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.