Du er her

Søg tilskud fra klubhuspuljen

Klubhuspuljen er en årlig pulje, der støtter nybyggeri, ombygning og renovering af klubhuse og foreningslokaler.
Klubhuspuljen
Frist for at indsende ansøgning til denne ansøgningsrunde af Klubhuspuljen 2022 er den 15. januar 2020 kl. 12.00

Klubhuspuljen 2020 og 2021 er udskudt til år 2022. Det skyldes, at Københavns Kommune er underlagt et anlægsloft, der betyder, at Københavns Kommune kun kan igangsætte en begrænset mængde byggeprojekter, der er helt eller delvist kommunalt finansieret.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede d. 4. september 2019, at der skal igangsættes en ansøgningsproces for Klubhuspuljen med henblik på bevilling af 2022 midler. Derfor er det nu muligt at søge tilskud fra Klubhuspuljen 2022.

Når du søger Klubhuspuljen, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning på denne side. Det er en elektronisk blanket.

Inden du søger, skal du læse kriterierne for Klubhuspuljen. Du kan finde link til kriterierne for Klubhuspuljen under Dokumenter på denne side.

De projekter, du søger om midler til, skal samlet koste minimum 500.000 kr.

Det skal bemærkes, at der ikke kan foretages udbetalinger af tilskuddet før år 2022, hvilket der skal tages forbehold for i projektets økonomi. 

Hvem kan søge klubhuspuljen

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge klubhuspuljen om penge (tilskud) til nybyggeri, ombygning eller renovering af klubbens eller foreningens lokaler. 

Klubhuspuljen lægger vægt på at støtte byggeprojekter, der styrker rammerne om fællesskabet i foreningen eller klubben. 

Kontakt