Søg tilskud fra klubhuspuljen

Klubhuspuljen er en årlig pulje, der støtter nybyggeri, ombygning og renovering af klubhuse og foreningslokaler.
Klubhuspuljen
Frist for at indsende ansøgning til denne ansøgningsrunde af Klubhuspuljen 2020 er den 1. maj 2020 kl. 12.00

I Københavns Kommune er anlægsloftet blevet suspenderet i den resterende del af 2020. I lyset af den særlige situation har Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune besluttet at rykke ansøgningsfristen for midler til renoveringer og mindre ombygninger i foreninger og klubhuse. Ophævelsen af anlægsloftet gør det muligt, at foreninger kan ansøge på ny og frem til maj i år. Projekterne skal kunne gennemføres i indeværende år. Omdrejningspunktet for puljen er mindre ombygning og renoveringer af klubhuse og foreningslokaler med henblik på at styrke rammerne for fællesskab i foreningerne.

Når du søger Klubhuspuljen, skal du bruge den digitale selvbetjeningsløsning på denne side. Det er en elektronisk blanket.

Inden du søger, skal du læse kriterierne for Klubhuspuljen. Du kan finde link til kriterierne for Klubhuspuljen under Dokumenter på denne side.

De projekter, du søger om midler til, skal samlet koste minimum 100.000 kr. 

Hvem kan søge klubhuspuljen

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge klubhuspuljen om penge (tilskud) til nybyggeri, ombygning eller renovering af klubbens eller foreningens lokaler. 

Klubhuspuljen lægger vægt på at støtte byggeprojekter, der styrker rammerne om fællesskabet i foreningen eller klubben. 

 

Fortrolige og følsomme personoplysninger

Din ansøgning må ikke indeholde fortrolige og personfølsomme oplysninger, så som personnummer, helbredsoplysninger, politisk/religiøst tilhørsforhold eller lignende. Hvis det er vigtigt for forståelsen af din ansøgning, at du medtager fortrolige eller følsomme personoplysninger, er det vigtigt du gør opmærksom på det i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen, så din ansøgning kan blive håndteret korrekt. I dette tilfælde opfordres du til at ansøge gennem funktionen ”Skriv sikkert til Sekretariat og Byudvikling (digital post)” nedenfor.

Når forvaltningen behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder. Det drejer sig blandt andet om retten til indsigt, retten til berigtigelse og retten til sletning. 

Du kan læse mere om, hvordan Københavns Kommune behandler dine persondata og dine rettigheder i den forbindelse.

Kontakt

Barbara Thybo

Udviklingskonsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 29 43 06 33