Betingelser for at søge om at blive fritaget fra eller få nedsat medielicens

Din personlige tillægsprocent skal være på 100 procent. Du kan finde din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Hvis du får førtids-pension, skal du have været førtids-pensionist eller søgt om det før 1. januar 2003.

Sådan søger du om at blive fritaget fra eller få nedsat medielicens

Du udfylder Ansøgning om licensnedsættelse

Hvis du er folkepensionist skal du herefter besøge Borgerservice  – se adresser og åbningstider. I Borgerservice underskriver og stempler en medarbejder skemaet, hvis du opfylder betingelserne.

Hvis du er førtids-pensionist skal du kontakte dit lokale socialcenter

Ansøgningen om nedsat eller fritagelse for medielicens skal du herefter sende til: 

DR Licens- og Programservice

DR Byen
Postboks 888
0999 København C

Det har du selv pligt til at oplyse

Bliver din personlige tillægsprocent ændret fra 100 procent til en mindre procent, opfylder du ikke længere kravet for at få nedsat licens. Derfor har du pligt til at give DR Licens besked om ændringen. 

DR henvender sig en gang om året til Københavns Kommune og sammenligner dine oplysninger med kommunens oplysninger om din personlige tillægsprocent.