Børn og unge

Børn og unge i Københavns Kommune skal have de bedst mulige trivsels- og opvækstbetingelser. Børne- og Ungepolitikken understreger, at det er en fælles opgave at sikre, at alle børn og unge føler sig som en del af fællesskabet, og at alle får lige muligheder for udfoldelse, udvikling og deltagelse i samfundet. Gennem dialog og fællesskab mellem både børn, unge, forældre, medarbejdere og politikere, skal vi sammen skabe sunde, trygge og udfordrende rammer for alle byens børn og unge.

Læs mere om Børne- og Ungepolitikken

Borgere med handicap

Københavns Kommunes handicappolitikskal være med til at synliggøre, at vores værdigrundlag gælder for alle borgere. På den måde er vi med til at sikre, at alle byens borgere - herunder også de handicappede - sikres ens vilkår og rettigheder i mødet med samfundet.

Læs mere om handicappolitkkken

Borgere med psykisk sygdom

I Københavns kommune er de forskellige botilbud, bofællesskaber, aktivitets- og samværstilbud samlet under 5 socialpsykiatriske centre.

Centrene er organiseret geografisk efter Københavns bydele.

Borgere med misbrug

Københavns Kommune har udarbejdet en kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug. Her kan du finde information om de tilbud og ydelser, som Københavns Kommune kan tilbyde i forbindelse med social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden revideres hvert andet år.

Borgere i fattigdom

Siden 2008 har Socialforvaltningen i Københavns Kommune kortlagt fattigdommen blandt københavnerne. Opgørelsen over fattigdommen kan læses i Den Københavnske Fattigdomsundersøgelse.

Læs fattigdomsundersøgelserne og få en gennemgang af de teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med fastsættelse af den københavnske fattigdomsgrænse i baggrundsmaterialet for undersøgelsen:

Borgere i prostitution

Som eneste kommune i landet har Københavns Kommune en handleplan for indsatsen på prostitutionsområdet – en handleplan målrettet prostituerede, som enten ønsker at droppe ud af branchen eller har brug for anden hjælp relateret til deres prostitution. Handleplanen er udviklet i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Socialstyrelsen.

Borgere i hjemløshed

Københavns Kommune har forskellige tilbud til hjemløse med særlige sociale problemer. Det kan være problemer i relation til arbejdsmarkedet, gæld, det omgivende samfund, familien, trusler, vold og/eller misbrug eller en kombination af forskellige psykosociale problemstillinger. Det overordnede princip i kommunes arbejde med hjemløshed er Housing First. Princippet bygger på tanken om, at stabile boligforhold er nødvendige for at kunne arbejde med problematikker som misbrug, sygdom, behandling og økonomi. Kommunens hjemløsetilbud hjælper og støtter brugerne til at tage ansvar for eget liv og til at opnå acceptable livsbetingelser og levevilkår.