Socialrågiver til Den Korte Snor (barselsvikariat)

Er du socialrådgiver, og har du lyst til at være en af vores nye kollegaer i Den Korte Snor, et kriminalitets forbyggende tilbud forankret i Borgercenter Børn og Unge Amager? Har du relevant erfaring og lyst til at arbejde narrativt og løsningsfokuseret med udsatte børn og unge og deres familier?

Om stillingen
Den Korte Snor (DKS) er en foranstaltningsindsats efter Servicelovens § 52. Målgruppen er udsatte børn og unge fra 10-18 år. Unge som typisk har en kriminel eller uroskabende adfærd. Typiske indsatsområder er den unges skolegang, etablering af alternativer til misbrug og uroskabende adfærd i gadelivet, men også samtaler med familien omkring rammer, omsorg, ressourcer, konflikthåndtering og forældreroller.

Familierådgiverne/sagsbehandlernes primære opgave er at skabe en meningsfuld hverdag sammen med den unge og forældrene samt sikre tæt opfølgning på centrale områder i deres liv fx skole, fritidsliv eller forholdet til venner og familien. Det kan også være i forhold til problemer, der stiller sig hindrende for den unges positive udvikling som eksempelvis misbrugsproblemer, ADHD, skoletræthed, manglende selvværd, kriminalitet, ændret døgnrytme eller lignede.

Familierådgiveren/sagsbehandleren varetager både myndighedsopgaven og familiebehandlingsopgaven i familien i et tæt makkerskab sammen med en kontaktperson. Opgaven består i at afholde familiesamtaler og familieaktiviteter med henblik på at skabe udvikling i familien, både ved at støtte og sætter rammer. Man skal således både være en tydelig myndighedsperson, der sætter rammer og retning for familierne samt være deres familierådgiver, der understøtter dem og forstærker deres ressourcer.

Vi værdsætter at familierådgiveren/sagsbehandleren har mod på friluftsaktiviteter og andre fysiske aktiviteter sammen med familierne.

Du bliver en del af et team på seks med yderligere en sagsbehandler/familierådgiver og fire kontaktpersoner, som arbejder med i alt 16 børn/unge og deres familier. Hver familierådgiver/sagsbehandler har otte sager, man er ansvarlig for.
Den Korte Snors medarbejdere indgår også i tværgående opgaver i den øvrige organisation, såsom vores vagtordning, opgaver i myndighedsgrupperne o.a.

Vi har aktuelt et barselsvikariat ledigt til besættelse den 1. september 2017.

Om dig

 • Du skal være uddannet socialrådgiver eller lignende og gerne have erfaring med vores målgruppe. Vi forventer, at du har kendskab til lovgivning omkring arbejdet med udsatte børnefamilier.
 • Du skal være indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med dit team samt med den unges skole, forældre og andre relevante personer i deres netværk.
 • Du skal være i stand til at møde de unge og deres forældre, der hvor de er, til at styrke de kompetencer som de allerede har, hjælpe dem til at reflektere over deres handlinger og finde nye og bedre løsninger til de problemer, de står overfor.
 • Du skal kunne være lyttende og positiv samtidig med, at du også kan fremstå tydelig og er insisterende og vedholdende.
 • Du skal være indstillet på at udvikle dine kompetencer indenfor det narrative og løsningsfokuserede område gennem supervision, kurser og samarbejde med resten af teamet.
 • Du skal være stærk i skriftlig formidling og dokumentation.

Vi tilbyder
Borgercenter Børn og Unge Amager (BBU Amager) er en stor arbejdsplads, hvor vi er ca. 140 medarbejdere, som løser opgaver både indenfor administration, sagsbehandling, foranstaltning og rådgivning.
Vi kan tilbyde:

 • Fleksibel arbejdstid og store frihedsgrader i forhold til arbejdstilrettelæggelse
 • En spændende arbejdsplads, hvor man kan være med til udvikling af arbejdsopgaven
 • Mulighed for at deltage i projekter og kompetenceudviklingsforløb på området
 • Engagerede og dygtige kollegaer
 • Faglig sparring, kompetenceudvikling og supervision.

Du kan læse mere om Borgercenter Børn og Unge her: http://www.kk.dk/artikel/st%C3%B8tte-til-b%C3%B8rn-unge-og-familier

Arbejdsvilkår
Tiltrædelse den 1. september 2017.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og er et barselsvikariat på foreløbig seks måneder men med mulighed for forlængelse, når vi kender den barslendes plan for tilbagevendingen. Der kan være skiftende arbejdstider.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Københavns Kommune og relevant faglig organisation efter regler om Ny Løn.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Gunvor Gornitzka på 2492 9174 eller socialfaglig koordinator Nina Testrup Hansen på 2677 2931.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 23. juni 2017 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 4. juli 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.