Socialforvaltningens institutioner

Målgruppen i centrets dagtilbud er brugere i aldersgruppen 18-67 år, som har nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.
CSBB tilbyder bo- og netværkstilbud til borgere med mental funktionsnedsættelse, hjerneskade eller udviklingsforstyrrelse
Kontoret skal fastlægge og forankre relevante målsætninger for hele organisationen under Socialforvaltningen
Centret tilbyder individuelt tilrettelagte forløb på enkelte institutioner eller som et samarbejde mellem flere institutioner eller tilbud.
Centret arbejder med behandling og rådgivning til unge, der har rusmiddelproblemer eller som har forældre med rusmiddelproblemer
Center Nord-Vest består af en række aktivitets- og samværstilbud, botilbud samt hjemmevejledning til mennesker med psykiske lidelser
Center Nørrebro består af en række aktivitets-og samværstilbud, botilbud samt hjemmevejledning til mennesker med psykiske lidelser
Crossroad 18+ tilbyder individuel helhedsorienteret vejledning og rådgivning til kriminalitetstruede og kriminelle unge i alderen 18-25 år.
Dagcentret Stæren er et værested for borgere, der er tilknyttet Borgercenter Voksnes misbrugsbehandling.

Sider