Socialforvaltningens institutioner

CAS 6/Nørrebro Vænge er et bosted for 35 borgere, jf. SEL § 108.
Center Amager består af en række aktivitets-og samværstilbud, botilbud samt hjemmevejledning til mennesker med psykiske lidelser
Center City består af en række aktivitets-og samværstilbud, botilbud samt hjemmevejledning til mennesker med psykiske lidelser
Center for Autisme og Specialpædagogik (CAS) er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og består 6 botilbud.
Centret består en af en række forskellige institutioner, der afspejler målgruppens forskellige behov for hjælp.
Center for Børn med Handicap er et centerfællesskab under Københavns Kommunes socialforvaltning.
Center for Erhvervet Hjerneskade består af to botilbud samt ét dagtilbud.
Center for Omsorg og Specialpædagogik er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og består af seks botilbud og ét dagtilbud.
Center for Rusmiddelbehandling København tilbyder social- og sundhedsfaglig behandling til borgere, som har et stof- og/eller alkoholmisbrug

Sider