Socialforvaltningens institutioner

I Botilbuddene Campo bor borgere, der til en vis grad kan klare sig selv i hverdagen.
Sekretariat for Børn og Unge-udvalget, der beslutter tvangsmæssige indgreb i forhold til børn og unge under 18 år
Café Rose er et værested for psykisk syge borgere.
Captum har en lang række samværs- og aktivitetstilbud, samt tilbud om job og beskæftigelse.
CAS 1 er et botilbud for 24 borgere med varig nedsat funktionsevne, jf. Servicelovens §108.
CAS 2 er hjem for 20 udviklingshæmmede borgere. Det er et botilbud efter SEL § 108.
CAS 3 er et botilbud, hvor der bor 30 udviklingshæmmede borgere, jf. SEL § 108.
CAS 4/Det Runde Hus er et botilbud for 27 borgere i alderen 18-40 år, jf. SEL § 108. De har desuden et internt dagtilbud.
CAS 5/Nordlys er bo- og dagtilbud for udviklingshæmmede borgere, jf. SEL § 108 og § 104.

Sider