Socialforvaltningens institutioner

Bodilsminde er en døgninstitution for udsatte børn og unge i alderen 12-18 år.
Bofællesskaberne har botilbud til voksne borgere med udviklingshæmning.
Københavns Kommunes boligrådgivere har kontakten med kontaktpersoner i de almene boligselskaber.
Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for indsatsen overfor børn og unge under 18 år med sociale eller psykiske problemer
Borgercenter Handicap yder hjælp og støtte til børn og voksne med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
Borgercenter Voksne har ansvaret for voksne med sociale- og psykiske problemer samt misbrugsbehandlingen i Københavns Kommune.
Her finder du kontaktoplysninger til Den Sociale Hjemmepleje.
Hjemmeplejevisitationen vurderer behov for hjemmehjælp til borgere mellem 18 og 65 år.
Boserupvej er et botilbud for borgere med psykiske lidelser.

Sider