Socialforvaltningens institutioner

Aflastningen benyttes af voksne med udviklingshæmning, der bor hos forældre eller pårørende, og hvor familien har et aflastningsbehov.
Brugerne på Brønshøjvej er voksne borgere med udviklingshæmning i aldersgruppen 18 år og opefter. Brugernes funktionsniveau spænder bredt.
Aktivitetscentret Sundholm er et aktivitets- og dagtilbud til borgere, som lever i hjemløshed og/eller har psykiske/misbrugsproblemer.
Akuttilbuddet er et døgnåbent tilbud til borgere i egen bolig, der oplever en akut krise, hvor indlæggelse ikke er nødvendig
ASPA er et aktivitets- og samværstilbud til mennesker med psykiske sårbarheder.
ASPECT har bo- og klubtilbud til voksne borgere med diagnosen Aspergers syndrom.
Baunegård er et dag- og døgntilbud til børn med vanskeligheder inden for det autistiske område.
Bjergvænget er et socialpsykiatrisk botilbud efter §105, beliggende i rolige og naturskønne omgivelser tæt på Grundtvigs Kirke.
Bocentret Sundholm er botilbud til hjemløse borgere med sociale, psykiske og/eller misbrugsproblemer.

Sider