Socialforvaltningens institutioner

Aflastningen benyttes af voksne med udviklingshæmning, der bor hos forældre eller pårørende, og hvor familien har et aflastningsbehov.
Brugerne på Brønshøjvej er voksne borgere med udviklingshæmning i aldersgruppen 18 år og opefter. Brugernes funktionsniveau spænder bredt.
Aktivitetscentret Sundholm er et aktivitets- og dagtilbud til borgere, som lever i hjemløshed og/eller har psykiske/misbrugsproblemer.
Akuttilbuddet er et døgnåbent tilbud til borgere i egen bolig, der oplever en akut krise, hvor indlæggelse ikke er nødvendig
Amadeus er et samværs- og aktivitetstilbud for voksne mennesker med psykiske lidelser.
ASPA er et aktivitets- og samværstilbud til mennesker med psykiske sårbarheder.
ASPECT har bo- og klubtilbud til voksne borgere med diagnosen Aspergers syndrom.
Baunegård er et dag- og døgntilbud til børn med vanskeligheder inden for det autistiske område.
VIVIL er et tilbud til dig, der har lyst til at komme ud og arbejde. Vi er her for dig, der er psykisk sårbar og bor i København.

Sider