To socialfaglige hjemmevejledere til socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Hjemmevejlederne opnormerer og søger to nye erfarne og visionære kollegaer, der kan matche nedenstående krav og forventninger og samtidig bidrage til arbejdsmiljøet.

Begge stillinger er på 37 timer med tiltrædelse pr. 1. juli 2017 eller snarest herefter.

Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest’s målgruppe er voksne med særlige behov, og borgergruppen er primært kendetegnet ved, at de har multiple psyko-sociale problemstillinger. Størstedelen af borgerne har en psykisk lidelse og/eller misbrugsproblemer. 

Hjemmevejledergruppen består af 22 medarbejdere, der yder støtte efter § 85 i eget hjem og efter § 107 i mindre bofællesskaber til i alt ca. 300 borgere. Du skal derfor forvente, at du skal varetage opgaver både i bofælleskaber og støtte borgere i deres eget hjem.

Vi er en udføreenhed og arbejder efter de indsatser, som myndighedsfunktionen beder os om at udføre i forløb af typisk 6-12 måneders varighed.

Hjemmevejlederne lægger vægt på at være et tilbud, der er stærk på metodeudvikling og som arbejder rehabiliterende kombineret med en høj faglig standard på det pædagogiske område.
Vi arbejder recoveryorienteret og møder vores borgere med respekt og ligeværd i relationen.

Vi forventer:
Du er udannet pædagog, ergoterapeut eller lign. og har socialpsykiatrisk erfaring. 

Vi forventer, at du har følgende faglige kvalifikationer:

 • Du har kendskab til begreberne recovery og psykosocial rehabilitering og ved hvordan, du i tæt samarbejde med borgeren, skal omsætte begreberne til handling.
 • Du har erfaring fra arbejde i socialpsykiatrien eller behandlingspsykiatrien.
 • Du er fagligt nysgerrig, og du kan lide at reflektere over egen praksis.
 • Du formuler dig godt på skrift og i tale.
 • Du er indstillet på at arbejde alene i borgerens eget hjem.
 • Du er positiv og imødekommende og god til at skabe nære relationer.
 • Du har et engagement, en energi og en forståelse for feltet.
 • Du har gode samarbejdsevner.
 • Du er god til at strukturere dit arbejde og kan prioritere.
 • Du har kendskab til IT på brugerniveau.

Og følgende personlige kompetencer:

 • Du er motiveret af stor variation i arbejdet og får energi af en uforudsigelig hverdag.
 • Du kan bevare og udstråle ro og overblik også i meget tilspidsede situationer.
 • Du er hurtig til at falde til i nye sammenhænge og indgå i mange forskellige samarbejdsrelationer.
 • Du får energi af arbejdet med mennesker og er i stand til at etablere en udviklingsorienteret og fagprofessionel relation.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads, hvor ledergruppen har visioner for udviklingen.
 • En arbejdsplads, hvor metodeudvikling er i højsædet.
 • Gode kollegaer med høj faglig standard.
 • Mulighed for faglig udvikling.
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø.
 • Supervision.
 • En udfordrende og foranderlig hverdag.
 • Fokus på et godt tværfagligt samarbejde.
 • Røgfri arbejdsplads.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i forhold til gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt hovedsageligt med fast arbejdstid og fortrinsvis i dagtimerne. Der kan forekomme aften- og weekendarbejde.

Yderligere oplysninger om stillingen kan ske ved telefonisk henvendelse til leder Jakob Vestphael Larsen på 2999 4083 eller stedfortræder Niels Elsborg på 2485 4301.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 7. juni 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 13. juni 2017. I samtalerne deltager medarbejdere, borger og ledelsesrepræsentanter.

Om Center Nord-Vest
Center Nord-Vest er et af Københavns Kommunes socialpsykiatriske centre, som aktuelt omfatter en række botilbud og samværs- og aktivitetstilbud, en hjemmevejledergruppe og en natbase.
 
Socialpsykiatrien i Center Nord-Vest skal styrke mulighederne for at borgere med sindslidelse kan leve et godt liv. Dette understøttes ved, at borgerne har mulighed for at træffe valg på egne vegne, at udvikle fællesskaber, at være åben overfor at lære nyt, at bidrage til lokalsamfundet, at være kulturel og kreativ, at have en sund og aktiv livsstil samt at være en attraktiv arbejdsplads med muligheder for personlig og faglig udvikling.

Det tværfagligt sammensatte personale på ca. 300 ansatte arbejder recovery-orienteret og tilbydes løbende kompetenceudvikling, herunder supervision. Brugerindflydelse og pædagogiske sundhedsplaner er styrende for hverdagens indsats – og alle deltager i udviklingen af tilbuddene.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.