CSR-bilag

Borgerrepræsentationen vedtog den 28. november 2013 er revideret CSR-bilag. (Se fil nedenfor).

Bilager skal vedlægges alle kommunens kontrakter og rammeaftaler med en samlet skønnet værdi på minimum 1 mio.kr. (inkl. evt. optioner og muligheder for forlængelse.
For kontrakter og rammeaftaler, der har en skønnet værdi på minimum 1 mio.kr., og som involverer flere leverandører, herunder #parallelle rammeaftaler", skal den gennemsnitlige kontraktsum pr. leverandør dog udgøre minimum 0,5 mio.kr. før kontraktbilaget skal anvendes.
Kontraktbilaget indeholder specifikt krav vedr. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

CSR-bilag

CSR-bilag (engelsk)

Arbejdsklausuler

Arbejdsklausulen skal vedlægges/indarbejdes i alle kontrakter vedr. bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelseskontrakter.

Herudover skal I være opmærksomme på blandede kontrakter, hvor en mindre del af ydelsen f.eks. er en tjenesteydelseskontrakt, men hvor kontrakten efter udbudsreglerne vil blive publiceret som en varekøbskontrakt. I nogle af disse kontrakter kan det være hensigtsmæssigt, lovlig og i overensstemmelse med EU-retten at anvende en arbejdsklausul. Det er den enkelte forvaltning, som skal foretage denne vurdering i konkrete tilfælde.

Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Arbejdsklausul (engelsk)

Udkast til kontraktklausuler

Kan vedlægges kontrakter, der omfatter opgaver med uddannelses- og/eller beskæftigelsespotentiale. Opgaven skal have en varighed på minimum 6 måneder og en samlet skønnet kontraktsum på minimum 10 mio.kr. eller skønnede lønudgifter for minimum 4 mio.kr. For renoveringsopgaver skal kontrakten have en samlet skønnet værdi på minimum 8 mio.kr. eller en lønsum på minimum 3 mio.kr.

Cirkulære om skærpet anvendelse af sociale klausuler

Udkast til kontraktklausul for beskæftigelse af praktikanter

Udkast til kontraktklausul (praktikanter) - engelsk udgave

Udkast til kontraktklausul for beskæftigelse af ledige

Udkast til kontraktklausul (ledige) - engelsk udgave

Vejledning til rådgivere

Vejledning til leverandører 

Vejledning til leverandører - engelsk udgave

Vejledning til projektledere

 

Samarbejde med modebranchen

Vedlægges kontrakter i revevante tilfælde

Kontraktbilag vedrørende samarbejde med modebranchen