Social- og Sundhedshjælperelever til Grunduddannelse København

Københavns Kommune søger nu nye elever, der kan begynde på social- og sundhedshjælperuddannelsen den 14. august 2017. Uddannelsen gennemføres på Danmarks største arbejdsplads, hvor mangfoldighed og trivsel er vigtige elementer i hverdagen.

Om uddannelsen
Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole- og praktikforløb. Dine skoleforløb vil foregå på SOPU, København. I dine praktikforløb er arbejdstiden 37 timer om ugen i dagvagter. Du kan i mindre omfang påregne aften-, weekend- og nattevagter i følgeskab med vejleder.

Der vil undervejs i uddannelsen være mulighed for sprogundervisning og/eller en mentorstøtte, hvis det vurderes, at der er behov for dette.

Du kan læse mere om uddannelsen til social- og sundhedshjælper på www.sopu.dk

Forudsætninger for at blive ansat
For at komme i betragtning til at blive ansat som social- og sundhedshjælperelev i Københavns kommune, skal du have bestået Grundforløb 2 rettet mod SOSU. Såfremt du ikke er dansk statsborger, kræves det, at du har en opholds- og arbejdstilladelse.

Forventninger til dig

Københavns kommune forventer, at du

  • tager ansvar for din uddannelse, udviser engagement og indgår i faglig dialog
  • har et hjerte, der banker for at arbejde med mennesker og deres pleje og omsorg
  • er fortrolig med brugen af digitale medier
  • er god til at lytte, samarbejde og forebygge konflikter
  • har forståelse for de pligter, der følger med en ansættelse, møde til tiden etc.
  • kan færdes på cykel i trafikken og generelt har en god fysik.

Lønforhold
Takster gældende pr. 1.4.2016.:
Under 18 år ca.: 7.900 kr.
Over 18 år ca.: 10.300 kr.

Elever over 25 år
Der er mulighed for at søge voksenelevløn, hvis du er 25 år eller mere. Samtidig skal du have minimum 1 års erfaring fra et relevant ansættelsesforhold, med minimum 24 timer ugentlig inden for de sidste 4 år. Voksenelevlønnen er ca. det dobbelte af en normal elevløn.

Er du interesseret?
Mulighederne for en uddannet social- og sundhedshjælper er, at der i fremtiden vil være brug for flere uddannede social- og sundhedshjælpere. Yderligere er der fx mulighed for at søge ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen, hvor uddannede social- og sundhedshjælpere vil få ca. fem måneders merit.

Genansættelse
Søger du genansættelse som social- og sundhedshjælperelev, skal vi bede dig om at udfylde og vedhæfte skema om genansættelse sammen med din ansøgning og CV. Skemaet om genansættelse finder du på forsiden af vores hjemmeside www.grunduddannelse.kk.dk

Vi ser frem til at høre fra dig.

Hvis dette har fanget din interesse, skal du sende din ansøgning, CV og din kompetenceprofil, hvis du har en, via linket nederst i annoncen

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 5. juni 2017.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 24.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.