Social- og sundhedshjælpere til Vikarkorpset

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Vikarkorps har travlt og søger social- og sundhedshjælpere til dag-, aften- og nattevagter.

Dit arbejdssted vil være i hjemmeplejen og på plejehjemmene i Københavns Kommune. Du er freelance ansat og har friheden til selv og ønske arbejdstid via rådighedsskemaer.

Vikarkorpset søger social- og sundhedshjælpere til HJEMMEPLEJEN og PLEJEHJEMMENE diverse tidsrum.

  • Dagvagter i tidsrummet 07.00-16.00. Vikarer der ønsker at arbejde i dagtimerne både hverdage og weekender, både til plejehjem og til hjemmepleje.
  • Aftenvagter i tidsrummet 13.00-24.00
  • Nattevagter. Vikarer der ønsker at arbejde i hjemmeplejen med og uden kørekortttevagter i tidsrummet 21.00-08.00 Med kørekort og uden kørekort

Vi lægger vægt på du har følgende personlige og faglige kvalifikationer:

  • Du kan udføre en høj faglig kvalitet i pleje- og omsorg
  • Du kan udvise stabilitet og fleksibilitet
  • Du har et positivt livssyn
  • Du har minimum 2 års erfaring inden for ældreområdet efter endt uddannelse.

Interesseret?
Er din interesse vakt – send os en ansøgning vedlagt uddannelsesbevis og anden relevant dokumentation.

Har du spørgsmål til jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte Anette Just på 3530 3010.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 30. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.