To social- og sundhedshjælpere til Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo

Din nye arbejdsplads
Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo er to  plejecentre med i alt 168 boliger fordelt på seks plejeafdelinger. Vi har en stabil og velfungerende personalegruppe, der består af i alt 12  sygeplejersker, herudover og social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, elever og et fagligt supportteam bestående af bl.a. to sygeplejerske og to terapeuter.

Du bliver en del af et dynamisk fagligt og kompetent miljø, hvor vi sætter beboernes trivsel, brugerinddragelse, glæde og tryghed i højsædet.

Vores vision og strategi for sygeplejefaglighed tager afsæt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens til en hver tid gældende indsatskatalog og aktuel lovgivning og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Strategien angiver retningen for, hvordan plejecentrene løbende skal udvikle sig hen imod et højt fagligt niveau, kendetegnet ved samarbejde med beboeren og de pårørende, kvalitet og sammenhæng i ydelserne.

Trædestenene til at nå i mål er innovation, dynamiske ledere og medarbejdere og anvendelse af evidensbaseret viden. Der arbejdes ud fra fire vigtige værdier: dialog, dygtighed, dristighed og videndelig. Disse værdier er også rammesættende for det daglige arbejde og udviklingen af pleje og omsorg på Poppelbo og Lærkebo.
 
Vi forventer, at du:

  • indgår positivt i et team af assistenter, sygeplejersker og hjælpere og andre tværfaglige samarbejdspartnere
  • besidder rummelighed og ro
  • er ansvarlig, anerkendende og har et godt humør
  • er initiativrig, og at dit arbejdet er præget af overblik og stabilitet
  • kan reflektere over de observationer, du gør i dagligdagen og handler ud fra egne kompetencer
  • er god til at planlægge og tilrettelægge dit arbejde
  • arbejder ud fra sammenhæng i døgnets 24 timer
  • har fokus på et godt hverdagsliv for beboere og pårørende. 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn iht. gældende overenskomst.

Besættelse den 1. juli 2017 eller snarest muligt derefter.

Beskæftigelsesgrad 35-37 timer ugentligt.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 31. maj 2017

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.