Social- og sundhedshjælpere til Hjemmeplejen Indre By/Østerbro, Gruppe 4

Vi søger social- og sundhedshjælpere til dagvagt i et barselsvikariat, vikarer og sommerferieafløsere/vikarer, 30-37 timer ugentligt.  
 
Din nye arbejdsplads   
Hjemmeplejen er en virksomhed i konstant udvikling. Vi ser på vores praksis med kritiske øjne og skaber trivsel for borgerne såvel som for medarbejderne. Vi ser faglig sparring, vidensdeling og udvikling af kompetencer som led i at styrke indsatsen og derved det produkt, som borgerne skal modtage. Gennem en målrettet indsats søger vi at nedbringe kompleksiteten hos den enkelte borger, hvor vi bevidst arbejder med den pædagogiske og rehabiliterende tankegang. Vi arbejder helhedsorienteret og i samarbejde med hinanden i gruppen, således at fagligheden opnår sit fulde potentiale. Desuden har vi fokus på kerneopgaven og løser overdragende sygeplejeopgaver i samarbejde med sygeplejerskerne når borgerne er i et stabilt forløb. Vi ser muligheder hos den enkelte borger.   
 
Hjemmeplejen IBØ er en arbejdsplads med cirka 400 medarbejdere, hvilket giver stor mulighed for at indhente ekspertviden om kompleksiteter, og stor mulighed for at samarbejde på tværs af faggrænser.   
 
Vi har en stabil og velfungerende personalegruppe, der består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, farmaceut, elever, terapeuter og en administrativ stab.   
 
Vi tilbyder   
Du bliver en del af et dynamisk fagligt og kompetent miljø, hvor vi sætter borgernes trivsel, borgerinddragelse, glæde og tryghed i højsædet. Vi arbejder ud fra en sundheds- og sygeplejefaglighed, der tager afsæt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens til en hver tid gældende indsatskatalog, og aktuel lovgivning og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.  
 
Vi arbejder løbende med udviklingen hen imod et højt fagligt niveau, kendetegnet ved samarbejde med borgerne og de pårørende, kvalitet og sammenhæng i ydelserne i hele Hjemmeplejen.   
 
Der arbejdes ud fra værdierne: anerkendelse, nysgerrighed, tillid og vidensdeling. Disse værdier er også med til at sætte rammen for det daglige arbejde og udviklingen af pleje og omsorgen i Hjemmeplejen.  
 
Vi forventer, at du   
 • indgår positivt i samarbejdet med de relevante faggrupper   
 • besidder rummelighed og ro   
 • er omstillings- og forandringsparat   
 • er ansvarlig og har en anerkendende tilgang til andre   
 • er initiativrig, nysgerrig og dit arbejde er præget af overblik og stabilitet   
 • kan reflektere over de observationer du gør i dagligdagen, og handle ud fra egne kompetencer   
 • er god til at planlægge og tilrettelægge dit arbejde ud fra kørelisten 
 • arbejder ud fra sammenhæng i døgnets 24 timer med borgerne i fokus   
 • har fokus på et godt og aktivt hverdagsliv og det relationelle nærvær til borgerne   
 • har lyst til at arbejde målrettet med at fremme livskvaliteten hos borgerne   
 • ser borgernes pårørende som en vigtig samarbejdspartner   
 • har fokus på den gode tone og etisk adfærd, også når det går stærkt   
 • mestrer det danske sprog både i tale og skrift
 • er fortrolig med it og dokumentation   
 • er indstillet på at arbejde i weekender efter aftale. 
Løn- og ansættelsesvilkår   
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Tiltrædelse snarest eller efter aftale.    
 
Yderligere oplysninger   
Fag- og personprofil for hjælpere kan fremsendes efter ønske. Spørgsmål vedrørende stillingerne kan rettes til gruppeleder Grethe Lieb på 3530 2652.   
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 23. februar 2018.

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.