Social- og sundhedshjælper til aftenvagt på plejecentrene Poppelbo og Lærkebo

Din nye arbejdsplads Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo er to velfungerende plejecentre med samlet 168 boliger fordelt på seks plejeafdelinger. Vi har en stabil og velfungerende personalegruppe, der består af i alt 12 sygeplejersker, herudover og social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, elever og et fagligt supportteam bestående af bl.a. to sygeplejerske og to terapeuter.

Du bliver en del af et dynamisk fagligt og kompetent miljø, hvor vi sætter beboernes trivsel, brugerinddragelse, glæde og tryghed i højsædet. Vores vision og strategi for sygeplejefaglighed tager afsæt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens til en hver tid gældende indsatskatalog, og aktuel lovgivning og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Strategien angiver retningen for, hvordan plejecentrene løbende skal udvikle sig hen imod et højt fagligt niveau, kendetegnet ved samarbejde med beboeren og de pårørende, kvalitet og sammenhæng i ydelserne. Trædestenene til at nå i mål er innovation, dynamiske ledere og medarbejdere og anvendelse af evidensbaseret viden. Der arbejdes ud fra fire vigtige værdier: dialog, dygtighed, dristighed og videndelig. Disse værdier er også rammesættende for det daglige arbejde og udviklingen af pleje og omsorg på Poppelbo og Lærkebo.

Som social- og sundhedshjælper i aftenvagt skal du være en del af forskellige kerneydelser

 • pleje og omsorg
 • det gode måltid
 • understøtte beboernes livskvalitet
 • sociale og relationære aktiviteter
 • sundhedsfaglig dokumentation.

Som social- og sundhedshjælper i aftenvagt skal du være medvirkende til, at

 • den enkelte borger oplever tryghed, stjernestunder og livskvalitet
 • måltidet opleves som et meningsfuldt og socialt samlingspunkt
 • borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og fysiske behov ud fra arbejdspladsen værdier, politikker og instrukser
 • støtte op omkring borgeren, så funktioner bevares og måske endog styrkes
 • tilrettelægge og tilbyde meningsfulde aktiviteter for borgerne med udgangspunkt i det levede liv.

Vi forventer, at du

 • er uddannet social- og sundhedshjælper
 • har erfaring, viden om og /eller interesse for ældreområdet
 • har en robust personlighed og formår at inspirere dine kolleger
 • har gode sproglige og kommunikative evner, som kommer til gavn i samarbejdet med de øvrige kolleger
 • kan få det bedste frem i dig selv og andre
 • er fagligt nysgerrig og villig til hele tiden at lære nyt og udvikle dig
 • er lyttende og imødekommende overfor både beboere og pårørende
 • er fortrolig med it og sundhedsfaglig dokumentation.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse iht. gældende overenskomst. Beskæftigelsesgraden er på gennemsnitligt 28 timer ugentligt, og timerne er placeret i tidsrummet kl. 15-23.00. Vagtugen starter onsdag og slutter den følgende uge om tirsdagen. Tiltrædelse den 1. juli 2017 eller efter aftale.

Mere information
Yderligere spørgsmål kan besvares af teamleder Susanne Madsen på 3827 4165.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 14. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.