Social- og sundhedsfaglig medarbejder til Rønnebo

Hvis du klar til at blive vores nye super gode kollega, og hvis du klar til at gøre en forskel for borgere med psykiske lidelser, så er Rønnebo noget for dig.

Hvem er vi
Rønnebo er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud beliggende i Brønshøj, og drives efter servicelovens § 108. Her bor 61 beboere med psykiske lidelser som skizofreni og svære affektive forstyrrelser med tilbagevendende psykoser. Beboerne har sociale vanskeligheder og mange har svært ved at indgå i samfundslivet. Nogle beboere har et afhængighedsforhold til rusmidler.
Beboerne er i alderen fra 25-80+.

Mange af beboerne har brug for praktisk hjælp til hverdagslivet, nogle for fuld personlig pleje og medicin men ikke mindst til samvær og samtaler. Alle opgaverne løses i kollegialt samarbejde.
Botilbud Rønnebo er en del af det socialpsykiatrisk Center Nord-Vest i Københavns Kommune.

Vi forventer, at du

 • er uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent
 • har erfaring fra socialpsykiatrien eller tilstødende specialer
 • bringer din egen faglighed i spil i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
 • er engageret, kreativ og en fagligt velfunderet holdspiller
 • trives i en foranderlig hverdag
 • ønsker at bidrage konstruktivt i udvikling af Rønnebo og fagfeltet
 • du finder samarbejdet med beboeren, deres netværk og det tværfaglige team interessant og udfordrende
 • du kan arbejde selvstændigt og har stor lyst til at lære nyt og ikke mindst lære fra dig
 • du evner og kan se faglig menig i kvalificeret at dokumentere din faglige indsats (der anvendes CSC-Social som dokumentationssystem).

Vi tilbyder dig

 • en hverdag der rummer alt fra praktisk og personlig hjælp til samtaler om stort og småt
 • kollegaer der er ansvarstagende og hvor meninger og holdninger gør en forskel
 • skiftende arbejdstid dag og aften og med mulighed for få nattevagter årligt
 • weekendarbejde i ”lige weekender” cirka 20 weekender årligt
 • grundig introduktion og mentorordning med kollegaer og leder
 • supervision og faglig sparring
 • røgfri arbejdsplads
 • kurser og uddannelse, også for dig som ny kollega
 • at du bliver kontaktperson for mindst to beboere.

Rønnebo er med i Socialstyrelsens nationale projekt ”Forebyggelse af vold på botilbud, forsorgshjem og herberger”.

Derudover er Rønnebo uddannelsessted for elever og studerende.

Yderligere oplysninger
Få mere information om Botilbud Rønnebo på vores hjemmeside www.centernordvest.dk eller kontakt stedfortræder Susanne Knudsen  på 2331 7502, stedfortræder Reidar Petersen på 2033 6904 eller botilbudsleder Dorthe Fisker på 3045 3558 for yderligere oplysninger.

Ansættelse foregår efter gældende overenskomst og efter principperne om Ny Løn.

Søg stillingen via nedenstående link senest den onsdag den 7. juni 2017.
Ansættelsessamtaler afholdes 13. juni 2017. Ansættelse ønskes snarest derefter.
Til ansættelsessamtalen deltager ledelse, medarbejder- og beboerrepræsentanter.

Om Center Nord-Vest
Center Nord-Vest er et af Københavns Kommunes socialpsykiatriske centre, som aktuelt omfatter en række botilbud og samværs- og aktivitetstilbud, en hjemmevejledergruppe og en natbase.
Socialpsykiatrien i Center Nord-Vest skal styrke mulighederne for at borgere med sindslidelse kan leve et godt liv. Dette understøttes ved, at borgerne har mulighed for at træffe valg på egne vegne, at udvikle fællesskaber, at være åben overfor at lære nyt, at bidrage til lokalsamfundet, at være kulturel og kreativ, at have en sund og aktiv livsstil samt at være en attraktiv arbejdsplads med muligheder for personlig og faglig udvikling.
Det tværfagligt sammensatte personale på ca. 300 ansatte arbejder recovery-orienteret og tilbydes løbende kompetenceudvikling, herunder supervision. Brugerindflydelse og pædagogiske sundhedsplaner er styrende for hverdagens indsats – og alle deltager i udviklingen af tilbuddene.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.