Social- og sundhedsassistenter til Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo

Vi søger to social- og sundhedsassistenter til dagvagt. 

Om os
Din nye arbejdsplads Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo er to velfungerende plejecentre med samlet 168 boliger fordelt på seks plejeafdelinger.

Vi har en stabil og velfungerende personalegruppe, der består af i alt 12 sygeplejersker, herudover og social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, elever og et fagligt supportteam bestående af bl.a. to sygeplejersker og to terapeuter. Du bliver en del af et dynamisk fagligt og kompetent miljø, hvor vi sætter beboernes trivsel, brugerinddragelse, glæde og tryghed i højsædet.

Vores vision og strategi for sygeplejefaglighed tager afsæt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens til en hver tid gældende indsatskatalog, og aktuel lovgivning og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Strategien angiver retningen for, hvordan plejecentrene løbende skal udvikle sig hen imod et højt fagligt niveau, kendetegnet ved samarbejde med beboeren og de pårørende, kvalitet og sammenhæng i ydelserne. Trædestenene til at nå i mål er innovation, dynamiske ledere og medarbejdere og anvendelse af evidensbaseret viden. Der arbejdes ud fra fire vigtige værdier: dialog, dygtighed, dristighed og videndelig. Disse værdier er også rammesættende for det daglige arbejde og udviklingen af pleje og omsorg på Poppelbo og Lærkebo.

Vi forventer, at du

 • indgår aktivt i et tæt tværfagligt samarbejde med øvrige faggrupper, eks. sygeplejersker og hjælpere
 • besidder et højt fagligt niveau, hvor der bliver reflekteret over beboerens situation og behov
 • er en smilende og positiv kollega, der tager ansvar i det gode arbejdsmiljø
 • vil indgå professionelt i en tillidsfuld relation med beboerne og deres pårørende
 • brænder for at gøre en forskel og kan se dig selv som en del af en større helhed
 • kan se dokumentation som et brugbart og kvalitetssikrende arbejdsredskab
 • trives i en hektisk hverdag, hvor opgaverne og behovet varierer konstant
 • du vil gøre en forskel.

Du kan forvente

 • faglige udfordringer hos beboere med komplekse problemstillinger
 • et godt arbejdsmiljø med engagerede kollegaer, godt samarbejde og et stærkt fællesskab – også med ledelsen
 • en arbejdsplads i udvikling med fokus på faglighed og kvalitet
 • et meningsfuldt job, der skal sikre, at beboerne får pleje og omsorg i topklasse
 • tydelige arbejdsgange og ansvarsfordeling ud fra Københavns Kommunes indsatskatalog for sygepleje.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelse iht. gældende overenskomst Beskæftigelsesgraden er på 35 timer ugentligt med vagt hver 3. weekend.
Tiltrædelse den 1. august 2017. 

Yderligere oplysninger
Yderligere spørgsmål kan besvares af centerleder Susanne Christensen på 2614 2015.

Søg stillingen via nedenstående link senest den 12. juni 2017 

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.