Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen Indre By/Østerbro

Vil du være med til at styrke fagligheden i den kommunale hjemmepleje og videreudvikle demensområdet?
 
Hjemmeplejen Indre By/Østerbro søger fire faste social- og sundhedsassistenter og  to social- og sundhedsassistenter til barselsvikariater af et års varighed. Arbejdstiden er 32-37 timer ugentligt med weekendvagt hver 3. eller 4. uge.
 
Mødetider i gruppen er fleksible og kan tilrettelægges i samarbejde med dig og udfra dine behov.
 
Arbejdet i Hjemmeplejen IBØ sigter mod at
 • sikre borgerne et tilbud om helhedsorienteret pleje med en høj grad af medarbejderkontinuitet og faglighed  
 • arbejde rehabiliterende med borgerne, så deres funktioner bevares længst muligt   
 • medvirke til, at borgerne kan bevare deres levevis længst muligt i eget hjem  
 • medvirke til at styrke fagligheden i den kommunale hjemmepleje  
 • videreudvikle demensområdet  
 • inkorporere velfærdsteknologi   
 • bruge skærmbesøg  
Om dig 
Du er uddannet social- og sundhedsassistent og kan arbejde selvstændigt og prioritere din tid. Samtidig lægger du vægt på, at samarbejdet med dine kolleger er en styrke. Du er også god til at dokumentere dine observationer og er vant til at bruge IT som arbejdsredskab.  
 
Vi søger dig, der 
 • kan beskrive indsatser og formål med plejen hos borger fagligt i vores handlingsansvisninger og besøgsplaner  
 • kan udføre helhedspleje på et højt fagligt niveau  
 • kan udføre sygeplejeopgaver som fx medicindosering, sårpleje, stomi- og kateterpleje, blodsukkermåling mv. 
 • evt. har psykiatrisk erfaring  
 • har lyst til at være praktikvejleder og har interesse for assistentelever  
 • har KIM-kursus – ellers vil oplæring finde sted  
 • har interesse for at arbejde med borgere med demens og gerne demenskursus
Samtidig skal du
 • kunne tænke helhedsorienteret  
 • have gode samarbejdsevner  
 • kunne iværksætte faglige, konstruktive løsninger  
 • kunne arbejde konfliktløsende  
 • have et godt overblik  
 • have pædagogiske kompetencer  
Opgaver i gruppen   
Du skal sikre dig, at plejen er af høj kvalitet. Dette skal ske i samarbejde med social- og sundhedshjælperne i gruppen og de tiknyttede sygeplejersker. Derudover skal du påtage dig de komplicerede borgere, samtidig med at du skal have indblik i plejen af de mindre komplicerede borgere.  
 
Personalegruppen består af en udvikling- og uddannelseansvarlig, en farmaceut, fire assisterende gruppeleder, to faglige ledere samt to demensvidenspersoner, hvilket skal medvirke til understøtte det udkørende personales faglighed og sparring og derved sikre, at fremtidens hjemmepleje er førende på faglighed, kvalitet og sammenhæng.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.  
 
Tiltrædelse den 1. marts 2018 eller snarest derefter.  
 
Mere information
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til gruppeleder Britta Terp eller gruppeleder Yvonne Strøh på 3530 3030. 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 26. februar 2018 
 
 
 
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.