Social- og sundhedsassistenter til Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro

Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro søger social- og sundhedsassistenter til henholdsvis dagvagt og aftenvagt.   
  
En hjemmepleje i forandring, hvor den faglige indsats tilrettelægges ud fra god service til borgerne og det enkelte menneskes ønsker og behov.  
 
Nutidens og fremtidens hjemmepleje kræver en høj faglighed og fleksibilitet i forhold til den enkelte borger, da både de samfundsmæssige og individuelle krav er i forandring. Vi har forsøgt at imødekomme denne udvikling ved som organisation at skabe en arbejdsplads, hvor vi arbejder specifikt med hver enkelt faggruppes unikke kompetencer. Det betyder blandt andet, at I som social- og sundhedsassistenter bliver set som en selvstændig faglig gruppe med brede kompetencer, der skal bruges på den rette måde.  
 
Vi arbejder ud fra en rehabiliterende afsæt for at kunne tilbyde vores borgere en endnu bedre helhedsorienteret pleje. Vi har fokus på medarbejderkontinuitet og faglighed. Derfor ønsker vi blandt andet at ansætte flere social- og sundhedsassistenter, der har lyst til at være med til at se i samme retning.  
 
Vi søger nye kolleger til faste stillinger i to af vores daggrupper samt aftengruppen med tiltrædelse 1. august eller efter aftale:  
 • To social- og sundhedsassistenter til dagvagt 30-37 timer om ugen og arbejde hver tredje weekend  
 • To social- og sundhedsassistenter til fast aftenvagt, hvor du arbejder 7/7 med fremmøde ulige uger og en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 29,15 timer om ugen  
Vi tilbyder:  
 • Skræddersyet introduktion til en arbejdsplads, hvor mange af os har været i mange år  
 • Erfarne kolleger  
 • Fagligt og kvalitetsmæssigt fokus  
 • Ugentlige personalemøder, faglig sparring samt gode muligheder for samarbejde på tværs  
 • Undervisning i fagligt relevante emner  
Om Hjemmeplejen Bispebjerg / Nørrebro:  
Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro er en arbejdsplads med ca. 350 medarbejdere fordelt på social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker samt en administrativ stab.  
Vi samarbejder bredt internt i vores organisation, hvor vi benytter os af ekspertviden fra forskellige faglige ressource- og videnspersoner, samt inddrager de individuelle kompetencer hver kollega har.  
Herudover benytter vi os også af de øvrige ressourcer, der er i vores lokalområde samt bredt i kommunen, hvor vi med viden fra blandt andet udredning og rehabiliteringsteam samt demensteam altid kan sikre borgerne den bedste faglige støtte.  
 
I Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro har vi desuden stor fokus på digitale løsninger, hvor vi blandt andet dokumenterer på farten, samt har mulighed for at udbyde skærmbesøg til borgerne.  
Vi har siden foråret 2017 dokumenteret på farten i det nye elektroniske omsorgssystem CURA. Vi uddanner social- og sundhedsassistentelever, og som SSA i en daggruppe vil du have en opgave i sammen med praktikvejlederne at oplære eleverne. Vi har et uddannelsesteam til at udvikle og bistå med denne opgave og ønsker samtidig flere dygtige og fagligt velfunderede social- og sundhedsassistenter til opgaven.  
 
Vi har gang i rigtig mange spændende ting, og vores forventninger til dig er:  
 • At du synes, de ting vi har gang i lyder rigtigt interessante, og det er noget, du gerne vil være  med til at udvikle og deltage i  
 • At du har lyst til at bruge din faglighed bredt og være med til at vurdere borgernes behov for hjælp ud fra deres ønsker om en god hverdag  
 • At du har lyst til at lære fra dig og tage medansvar for opkvalificering af faglighed 
 • At du lægger vægt på det gode samarbejde med dine kolleger  
Det er nødvendigt, at du  
 • kan arbejde selvstændigt og prioritere egne samt fælles opgaver med en høj faglighed
 • kan dokumentere dine observationer og beskrive borgerrettede indsatser og mål på dansk  
 • har god fysik og kan cykle  
 • er en venlig og imødekommende person, der forholder sig til, hvad borgeren sætter pris på, da det giver tryghed, at man helt grundlæggende bliver mødt med respekt og i øjenhøjde 
Yderligere oplysninger
Du kommer til at referere direkte til gruppelederen for servicelovsområdet. Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn.
 
Du er meget velkommen til at kontakte daggruppeleder Julie Gredal på 3530 5628/2011 7651 eller aftengruppeleder Gitte Christensen på 3530 5634/2122 7960, hvis du ønsker yderligere information eller få tilsendt vores funktionsbeskrivelse.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 24. juni 2018
Samtaler vil finde sted i uge 26, specifikt for aftengruppen tirsdag. 
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.