Social- og sundhedsassistenter til almene rehabiliteringspladser over 65 år og pladser til yngre borgere mellem 18-65 år i Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken

Vil du være en del af et tværfagligt team, som hver dag, året rundt, samarbejder intensivt om at hjælpe mennesker til igen at leve det liv, de kender? 
Har det betydning for dig, at du har en varieret hverdag, hvor du bakkes op af en ligefrem og lyttende ledelse, som har fokus på din trivsel og faglige udvikling?

Vi er et forholdsvis nyetableret center, der mangler fagligt dygtige medarbejdere til hele døgnet.

Om os
I takt med at flere patienter bliver udskrevet tidligere fra hospitalerne, vil der også være flere, som i en kortere periode har brug for akut, individuelt tilpasset sygepleje og hjælp til hurtigt at genvinde tabte færdigheder eller prøve nye strategier, så de igen kan klare sig i eget hjem.

Når borgerne kommer til os, udreder vi dem med det samme. Samtidig går vi i gang med at give borgerne præcis den pleje og rehabilitering, de hver især har brug for, og vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt for at nå borgernes mål.

I huset har vi i alt 89 sengepladser og cirka dobbelt så mange medarbejdere. Flertallet af borgerne kommer direkte fra hospitalerne – mange med komplekse og kroniske sygdomme – og en stor del har både brug for akut pleje og intensiv rehabilitering.

Vi har i huset flere forskellige pladstyper. Vi hjælper naturligvis hinanden på tværs, men er fordelt på følgende pladstyper:

  • Vi har en afdeling med borgere fra Socialforvaltningen, altså borgere, som alle er i alderen 18-65 år. Ud over de sundhedsfaglige udfordringer, som ligger til grund for det midlertidige behov, er borgernes liv præget af psykisk sygdom, misbrug eller handicap.
  • Derudover har vi to afdelinger med pladser til københavnere over 65 år, som af mange forskellige årsager har behov for et midlertidigt, rehabiliterende ophold. Borgerne kommer med baggrund i flere forskellige diagnoser og problemstillinger.
  • Slutteligt har vi vores kommende akutplejeenhed, hvor borgerne har komplekse sygeplejebehov over hele døgnet.

Om dig
Uanset om du arbejder i dag- eller aftenvagt trives du med en varieret hverdag, hvor du kommer tæt på mennesker i mange forskellige livssituationer. Du får mulighed for at varetage flere funktioner og opgaver, så du kan sætte din uddannelse i spil på forskellige måder. Derudover gælder følgende om dig:

  • Har høj faglighed og er klar til udvikling.
  • Ønsker et job, hvor du kommer til at gøre en forskel.
  • Sætter god kvalitet til borgerne højt på dagsordenen.
  • Er ordentlig og god til samarbejde.
  • Trives med nærværende ledelse og engagerede kolleger.

Det, vi ønsker os af dig, er faglighed og commitment.

Du får en grundig introduktion, så du føler dig godt klædt godt på til at varetage de forskellige opgaver, der ligger i stillingen. Der er rig mulighed for kompetenceudvikling både i det daglige med kollegaerne og igennem kurser og uddannelsesforløb.

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi har flere ledige stillinger, og du kan blive ansat i enten dag-, aften- eller nattevagt. Vores nuværende daghold arbejder hver tredje weekend, mens aftenholdet arbejder hver anden weekend. Nattevagten kører 5/2. Ved behov hjælper vi hinanden på tværs af døgnet. Hvis du har særlige ønsker til ugentlig arbejdstid og arbejdstidspunkter, er du velkommen til at anføre det i ansøgningen eller til ansættelsessamtalen, så vi kan vurdere, om vi kan imødekomme dine ønsker. Løn efter overenskomst og principperne vedrørende lokal løndannelse. Vi ønsker, at du kan starte hurtigst muligt.

Der er gode offentlige transportmuligheder. Kommer du i bil, er der gratis parkeringspladser lige ved arbejdspladsen.

Mere information
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Maria Wiberg Eegholm på 2421 0898, hvis du har spørgsmål. 

Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade dit CV og relevante uddannelsesbeviser.

Søg via nedenstående link senest mandag den 23. august 2021
Vi afholder samtaler løbende.

Om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Vores hverdag handler om mennesker. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der fleksibel arbejdstid, som indebærer, at du har medindflydelse på din arbejdstid. Hvis du er sygeplejerske, SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, har du derudover ret til at få fuld tid, hvis du ønsker det. Se mere om vores hverdag på www.vores-hverdag.dk, Facebook og LinkedIn.