Social- og sundhedsassistenter til Aftensol

Kom og vær med til at holde fokus på det gode liv for beboerne på Plejecentret Aftensol.

Da en af vores dygtige assistenter har søgt nye udfordringer, søger vi en social- og sundhedsassistent fortrinsvis til dagvagt 35 timer ugentligt, med weekendvagt hver 3. uge. Tiltrædelse 1. juli 2017 eller efter aftale.
Vi søger også sommerferievikarer – både til ansættelse i ferievikariat og som fast tilkaldevikar – dag, aften, nat, weekender samt ved ferie og fridage.

Har du lyst til at være en del af vores team på Plejecentret Aftensol?
Så søger vi en kollega, der brænder for arbejdet med ældre mennesker og har fokus på at skabe et trygt og aktivt hverdagsliv for vores beboere.

Vi forventer, at du 

  • er optaget af beboernes livskvalitet
  • har blik for at være konstant nysgerrig, så du kan støtte beboerne i et godt hverdagsliv og det gode liv på Aftensol
  • kan tilrettelægge og udføre grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver
  • kan arbejde helhedsorienteret og tværfagligt omkring pleje, aktivitet og praktisk hjælp
  • kan samarbejde med beboere, pårørende og kollegaer med udgangspunkt i kommunens samt Frelsens Hærs overordnede målsætning og værdigrundlag
  • har flere års erfaring med medicinhåndtering samt tilhørende lægekontakt
  • har bred erfaring og er fortrolig med at dokumentere og handle på sundhedsfaglige observationer

Om Aftensol
Vi kan tilbyde et dejligt hus, hvor beboerne bor på fem etager. Vi lægger vægt på omsorg for det hele menneske. Vores værdier hviler på et kristent grundlag, hvor ansatte sammen med bestyrelsen tager udgangspunkt i næstekærlighed og rummelighed som bærende elementer i arbejdet.
Vi arbejder målrettet med at skabe en god hverdag sammen med beboerne, som er præget af høj faglig kvalitet og fokus på mellemmenneskelige relationer.
Vi har stort fokus på ’det gode liv’ for den enkelte beboer og dennes pårørende samt på det gode arbejdsliv for dig som medarbejder.

Alle ansatte på Aftensol arbejder med at være professionelt nysgerrige og professionelt anerkendende. Vi har fokus på professionelt respekt samt med- og selvbestemmelse.

Yderligere information
Har du spørgsmål til jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karin Hvidtfeldt Hansen på 2479 3832 eller Bente Frederiksen på 5173 4785.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 12. juni 2017
Samtaler afholdes hurtigst muligt herefter.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.