Social- og sundhedsassistent til nyopstartet sundhedsfagligt udviklingsteam på botilbud på Nørrebro

Genopslag

Som vores nye kollega bliver du en del af et tilbud, som er i gang med mange spændende tiltag, hvor du vil have mulighed for at byde ind i og præge med din sundhedsfaglige vinkel.

Har du lyst til at være en del af vores fagligt dygtige medarbejdergruppe og det sundhedsfaglige netværk, og kan du tage ansvar og del i at skabe de bedste rammer for den enkelte borger, så ser vi frem til din ansøgning. 

Om jobbet 
Som social- og sundhedsassistent på Nørrebro Vænge vil du have et særligt fokus på den sundhedsfaglige indsats, og du vil sammen med dit team være ansvarlig for kvaliteten i den pædagogiske og sundhedsfaglige dokumentation og at sikre en helhedsorienteret indsats for den enkelte borger.

Derudover består det daglige arbejde i at guide og støtte borgerne, så de kan mestre mest muligt i eget liv. Dette indebærer opgaver i forhold til både psykiatriske og somatiske problemstillinger, ligesom nogle borgere har større behov for støtte og hjælp til den personlige pleje samt de daglige gøremål, mens andre har mere brug for struktur og overblik for selv at kunne klare dagens opgaver. 

Vi forventer, at du: 

 • er uddannet social- og sundhedsassistent og er motiveret for at blive en del af en tværfaglig personalegruppe 
 • har erfaring med medicinhåndtering 
 • har erfaring med dokumentation indenfor det sundhedsfaglige og også gerne pædagogiske og/eller socialpsykiatriske område 
 • forstår vigtigheden af god formidling og dokumentation og har gode IT-kundskaber ift. vores arbejde i Københavns Kommunes dokumentationssystem CSC Social 
 • er engageret i målgruppen og vil være med til at byde ind med det sundhedsfaglige perspektiv 
 • kan arbejde struktureret og rammesætning til gavn for borgeren 
 • er etisk og fagligt reflekteret i forhold til egen praksis og kan tænke ud af boksen i forhold til den daglige opgaveløsning 
 • er god til at danne overblik over dagens gøremål og aktiviteter, også i pressede situationer 
 • har gode samarbejdsevner og kan sætte personlige grænser samt opretholde en professionel distance til arbejdet 

Om botilbuddet 
På Nørrebro Vænge bor i alt 35 borgere i forskellige aldre, og de har et varieret kognitiv niveau. Borgerne har derfor også forskellige støttebehov. Hertil har flere borgere diagnoser herunder udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelse, ADHD, borderline samt andre neuropsykiatriske og psykiatriske diagnoser. Vi har tillid til vores medarbejderes kompetencer og professionalisme og har en forventning om, at du som en del af teamet byder ind med egne initiativer. Du vil dog også have gode muligheder for sparring med både kollegaer og ledelse på personalemøder og i den daglige kontakt.  

Nørrebro Vænge en del af center CAMPO som består af fem botilbud beliggende i København, på Lolland og i Dianalund. Du bliver derfor også del af et centerfællesskab, hvor der vil være fælles intro, sociale arrangementer, temadage, tværgående kompetenceudvikling. 

Du kan læse mere om Nørrebro Vænge og Center Campo på www.centercampo.kk.dk

Hos os vil du få:    

 • en arbejdsplads, hvor du får ansvar og mulighed for at præge praksis  
 • ca. 40 kollegaer tilknyttet botilbuddet Nørrebro Vænge    
 • tillidsbaseret ledelse og fokus på trivsel  
 • grundig oplæring   
 • faglig sparring fra ledelse med sundhedsfaglig baggrund 
 • medarbejderudvikling – både personligt og fagligt
 • tværfagligt samarbejde 

Fakta og ansættelsesvilkår    
Nørrebro Vænge er et døgntilbud, hvilket betyder skiftende vagter i dag- og aftentimerne, samt weekendarbejde hver 2. weekend.  

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt og med start 1. oktober 2020 eller hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst, herunder principperne for Ny Løn.  

 Kontakt og yderligere spørgsmål  
Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Ghita Østenby på 5354 8250 mellem kl. 09.00-16.00 på hverdage.    

 Vi ser frem til at høre fra dig!   

Søg via nedenstående link senest onsdag den 12. august 2020   
Ansættelsessamtaler bliver afholdt den 17. august 2020.