Social- og sundhedsassistent til Højdevang Sogns Plejehjem

Vil du arbejde i et spændende hus med fokus på handleplanen for demensindsatsen og Københavns Kommunes ældrepolitik 2015-2018 Lev stærk – hele livet samt prioritere vores værdier respekt, udvikling og arbejdsglæde højt i hverdagen? 
Så er det måske lige dig, vi har brug for i vores afdeling i stuen.   
 
Vi søger en social- og sundhedsassistent i en fast stilling i 32 timer ugentlig, arbejde hver tredje weekend. Tiltrædelse 1. april 2018 eller efter aftale. 
 
Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads for dig, som har ambitioner indenfor ældreplejen og demensområdet. 
 
Hos os har du: 
  • muligheder for at præge dagligdagen med fokus på faglighed, en meningsfuld dag i samarbejde med beboeren samt trivsel 
  • en hverdag, hvor beboernes livshistorie, ressourcer, ønsker og behov udfra Tom Kitwoods teori omkring personcentreret omsorg er i centrum. Pårørendesamarbejdet lægger vi stor vægt på med udgangspunkt i en socialpædagogisk og anerkendende tilgang    
  • En arbejdsplads hvor læringsmiljø og arbejdsglæde er i højsædet ud fra at arbejde kreativt, fleksibelt og at kunne se muligheder frem for begrænsninger og altid med beboeren i centrum 
  • En arbejdsplads vi er stolte af og ser fællesskabet og tværfagligheden som en styrke     
Vi ønsker en ny kollega, som 
  • er loyal overfor husets værdigrundlag 
  • er fagligt dygtig og ambitiøs i praksisfeltet med fokus på beboernes livskvalitet og livsglæde kombineret med respekten for mennesket og vedkommendes livshistorie og ressourcer  
  • indgår åbent og aktivt i samarbejdet med beboere, pårørende, kolleger, tværfaglige samarbejdspartnere og ledelse med en motiverende og engageret tilgang. Med en nysgerrig og anerkendende tilgang i forhold til den faglige dialog hinanden imellem
  • er med til at skabe en hverdag i et forpligtende og udviklende fællesskab 
  • har erfaring med demente borgere
  • gerne har erfaring/kendskab til København Kommunes nye omsorgssystem Cura 
Ansættelsesforhold
Løn efter overenskomst og efter fællesaftale om lokal løndannelse. I Københavns Kommune er det en generel politik, at der skal vises straffeattest i forbindelse med en evt. ansættelse. 
 
Vil du vide mere:  
Kontakt afdelingsleder Karin Lynggaard Hansen på 3234 0827. 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 23. februar 2018  
Ansættelsessamtaler i uge 9.  
 

Om Højdevangs Sogns Plejehjem

Højdevang Sogns Plejehjem er en selvejende institution med driftoverenskomst med Københavns Kommune. Huset består af 3 afdelinger: I stuen en somatisk enhed bor 29 ældre, på 1. sal bor 20 mennesker alle med en demensdiagnose samt på 2. sal har 12 vurderingspladser til mennesker med en dmens diagnose, samt 10 faste demens boliger, herudover har vi et aktivitetscenter for hjemmeboende mennesker med en demens diagnose og der er tilknyttet en aktivitetsstue til plejecenteret for dem som bor her og der er dejlige udenomsarealer. 
 
Plejehjemmet har gratis P-plads, er ved at implementere træning i arbejdstiden, har motionsrum som kan benyttes gratis, eget produktions køkken med åben cafe. 
 
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.