Social- og sundhedsassistent til dagvagt på Plejehjemmet Nybodergården

Plejehjemmet Nybodergården søger en ambitiøs og fagligt dygtig social- og sundhedsassistent til dagvagt.

Nybodergården er et smukt plejehjem beliggende i det gamle Nyboder kun ca. 5 min. gang fra østerport Station. Plejehjemmet er en selvejende institution under en bestyrelse og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Her bor 54 beboere fordelt på to plejeafdelinger. Dagligt besøger pensionister vores Café, hvor de har mulighed for at købe velsmagende mad fra vores eget køkken.

Vi er i en positiv og rivende udvikling, og vi søger en social- og sundhedsassistent, der matcher fremtidens Nybodergården.
Vi værner om værdier som autonomi, selvbestemmelse og livskvalitet i beboernes hverdagsliv. Vi arbejder bl.a. med: socialt samvær på tværs af generationer, kvalitet og patientsikkerhed samt har undervisning hver 14. dag ved vores læge tilknyttet plejehjemmet.
Kommende indsatser er: den gode indflytningssamtale, tværfaglige konferencer, demens og inkontinens samt anvendelse af velfærdsmidler til glæde for beboerne. Vi har netop taget et nyt mobilt dokumentationssystem i brug, som er bygget op omkring FS111 og indsatskataloget for sygepleje.
I efteråret skal vi arbejde systematisk og mere strategisk med kompetenceudvikling med afsæt i GRUS udover den individuelle MUS. Nybodergården har en god trivsel med fokus på arbejdsfællesskabet på tværs og et godt arbejdsmiljø; hvor vi fremmer sundheden også i arbejdstiden.

Nybodergården søger en social- og sundhedsassistent, der vil gøre en forskel. Vi ønsker en social- og sundhedsassistent med nogle års erfaring indenfor det kommunale område og den ældre medicinske patient.
Som social- og sundhedsassistent hos os har du et stort medansvar for kvaliteten af sygeplejen og omsorgen for husets beboere. Du indgår i et tæt fagligt, konstruktivt, respektfyldt, dynamisk og udviklende samarbejde med dine kolleger, husets ledelse, kvalitets- og udviklingssygeplejersken og sygeplejerskerne.

Vi søger en social- og sundhedsassistent, der formår at omsætte egen høje faglighed med effekten i kvalitet og patientsikkerhed, som medfører beboeroplevet værdi og sammenhæng.
Vi ønsker at fremme sundhed og yder en professionel sundheds- og sygepleje. Vi arbejder med afsæt i København Kommunes politikker og strategier – og bidrager i det nære sundhedsvæsen gennem en tværfaglig og tværgående indsats gennem sammenhængende forløb.

Det forventes, at du udviser respekt for, at vi arbejder i beboernes hjem med afsæt i en høj faglighed.
Vi søger en social- og sundhedsassistent, som formår at tilføre klinisk praksis en høj faglighed via sine kliniske færdigheder – indeholdende en reflekterende, superviserende, vejledende og pædagogisk tilgang. Fagligheden skal ses i relation til beboere og pårørende, andre faggrupper og samarbejdspartnere samt vores elever.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er fortrinsvis en dagvagt på 30-37 timer om ugen med vagt hver 4. weekend. Mellemvagter kan forekomme, idet vi arbejder med fleksible arbejdstider.
Stillingen er ledig pr. 1. september.
Løn - og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst samt efter kvalifikationer.

Yderligere information
Du er velkommen at kontakte os for yderligere informationer og indhentning af stillings- og funktionsbeskrivelse. Kontakt en af vores afdelingssygeplejersker: Mette Normark Kirsch på 3348 1949 eller Julie Kock Nielsen på 3348 1939.
Du er også velkommen at besøge vores hjemmeside: https://nybodergaarden.kk.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 9. juli 2017
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 28 og 29.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.