Social- og sundhedsassistent til Botilbuddet CAS 3

Vil du være en del af et engageret team?
Så send en ansøgning til CAS 3, Center for Autisme og Specialpædagogik, som søger to nye engageret og kompetente kollegaer, der sammen med os vil bidrage til de mange spændende og udfordrende opgaver, som vi samarbejder om i hverdagen.

Vi søger en ny kollega med baggrund som social- og sundhedsassistent. Stillingen er en fast stilling på 37 timer ugentlig til besættelse pr. 1. Juli eller snarest muligt herefter.

Vi arbejder i skiftende dag- og aftenvagter, og arbejder hver anden weekend, planlagt i et 4-ugers rul.

Om dig
Du er uddannet social- og sundhedsassistent – gerne med erfaring fra hospitalsområdet og med viden om og interesse for det specialiserede handicapområde. Du kan bruge dit kliniske blik til at drage den nødvendige omsorg og pleje for vores borgere og har interesse og/eller erfaring i at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i det specialpædagogiske område. Derudover er du dygtig til at observere, reflektere og vurdere borgernes sundhedsmæssige tilstand.

Du har de basale it-kundskaber på plads og erfaring med skriftlig dokumentationspraksis. Derudover kan du arbejde i et miljø, der er psykisk belastende, da vores borgerne til tider kan være udadrettede i deres adfærd.

Om CAS 3
CAS 3 er hjem for 31 borgere med varigt og nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau. CAS 3 er en del af centerfællesskabet, Center for Autisme og Specialpædagogik, og består af fem afdelinger fordelt på fire etager. Botilbuddet har ca. 60 ansatte, som er fordelt i syv teams, og ledelsen består af en botilbudsleder og to afdelingsledere.

På CAS 3 arbejder vi blandt andet med

  • en fastlagt overordnet pædagogisk ramme
  • differentieret tilgang til den enkelte beboer
  • metodebeskrivelser og baggrundsbeskrivelser for den enkelte beboer
  • ansvarstagende teamorganisering.

En stor del af det daglige arbejde består i, gennem forudsigelighed og struktur, at sikre tryghed og stabilitet i borgerens hverdag. Vi fører dagligt dokumentation inden for alle områder, som er relevante for den enkelte borgers sundhedsfaglige, socialfaglige samt almene udviklingsområder.

Du kan læse mere om CAS og Center for Autisme og Specialpædagogik på www.centercas.kk.dk.

CAS 3 tilbyder dig

  • mulighed for at søge råd, vejledning og samarbejde hos centrets sundheds- og socialfaglige konsulenter
  • en arbejdsplads, hvor du har medindflydelse og får ansvar
  • medarbejderudvikling
  • røgfri arbejdstid.

Løn efter gældende overenskomst og principperne for ny løn.

Interesseret?
Har du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsledere Pia Marlene Önen på 2029 1456 eller Anne Marie Ravn på 5162 5370 mellem kl. 9-15.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 5. juni 2017.
Vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Vi glæder os til at høre fra dig snarest muligt.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.