Social- og sundhedsassistent til bostedet Lynghuset, Center for Omsorg og Specialpædagogik

Lynghuset er et botilbud, som ligger i København NV. Borgerne, der bor i Lynghuset er voksne udviklingshæmmede med multiple funktionsnedsættelser og har alle har brug for socialpædagogisk støtte og omsorg, samt sundhedsmæssig pleje. Borgerne bor i egen lejlighed, fordelt på fire etager. Boligerne er forholdsvist nybyggede, og der er indrettet fællesrum og køkken på hver etage og vi har gode udearealer. Borgerne bliver mødt anerkendende, som unikke med hver sin særlige historie og skal opleve højest mulig livskvalitet. Det pædagogiske arbejde bliver planlagt konkret ud fra den enkelte borgers ønsker, ressourcer og behov. Der er fokus på den enkeltes mulighed for egenmestring og for at danne relationer. Der bliver arbejdet ud fra COS' værdigrundlag og ud fra en mangfoldig vifte af socialpædagogiske tilgange og metoder. 

Personalet er pædagogisk og sundhedsfagligt uddannet, og tværfagligt sammensat med henblik på udvikling af deres faglige kompetencer og vidensdeling til gavn for beboerne.

Der arbejdes i teams og med kontaktpædagogordning. Der er indlagt tid til dokumentation sådan, at den faglige udvikling og den pædagogiske indsats sikres løbende.

Som social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde med                     

  • medicinkompetencer, så du i din dagligdag kan håndtere, observere og dokumentere på et professionelt niveau
  • at skabe en positiv relation til borgere, og pårørende igennem dokumentation og kommunikation
  • at du igennem erfaring har skaffet dig viden om området, og på den måde også er med til at bidrage til et positivt arbejdes miljø.

Vi tilbyder

  • teamsamarbejde, kollegial sparring og engagerede kollegaer
  • temadage på botilbuddet og på tværs i COS
  • en organisation i udvikling
  • supervision, individuelle kurser og videreuddannelse på diplomniveau
  • kontinuerlig faglig udvikling og visioner for botilbuddet
  • at du vil blive oplært i de dokumentationsredskaber som bruges i det daglige, som fx pædagogiske planer
  • fokus på arbejdsmiljøet.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og indeholder vekslende arbejdstider dag/aften og arbejde hver anden weekend. Stillingen er til besættelse den 1. august 2017 eller hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem FOA og Københavns Kommune. Der indhentes referencer ved ansættelse. 

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Jesper Bertram Andreasen på 2155 4413 eller afdelingsleder Rikke Bruun på 5152 7383.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 15. juni 2017. 
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt i uge 26.

Fakta om COS
Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center i Københavns Kommune for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Vi er et stort center med otte botilbud med omkring 300 borgere. Vi rummer også en specialfysioterapi og enkelte dagtilbud. Vi yder et socialpædagogisk tilbud til borgerne og arbejder som en netværksbaseret organisation. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og tydelige ledelsesværdier. COS er kendetegnet ved en høj faglighed, med fokus på videndeling og udvikling af netværk. COS indsatsområder er blandt andet fokus på dokumentation, sundhed, samskabelse med lokal samfund og frivillige samt arbejdet med velfærdsteknologi. Læs mere om COS på www.cossof.kk.dk.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.