Social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Poppelbo

Har du lyst til at arbejde på en spændende arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling, så læs mere her.  
 
Om dig: 
Du er uddannet social- og sundhedsassistent, gerne med viden om og erfaring med ældreområdet og geriatriske problemstillinger. Det forventes at du er fortrolig med at dokumentere omsorgs-/sygeplejefaglige problemstillinger og ser den opgave som vigtig. Du kan løse opgaver med stort engagement, kreativitet og højt fagligt fokus.
 
Du er på forkant med beboernes problemstillinger, og har øje for nye – måske utraditionelle – løsninger, og du har et skarpt blik og indgår i samarbejdet omkring beboerne, således at hver enkelt beboer får den rette omsorg/sygepleje på det rette tidspunkt af den rette person.   
Du kan se din arbejdsplads som en helhed, hvor vi hjælper hinanden på tværs af huset. Desuden besidder du gode kommunikative evner og er god til at motivere og inspirere kollegaer, også når det går stærkt. Du er opsøgende, engageret og vil være med til at skabe et højt fagligt niveau, der giver effekt ude hos beboerne.  
Du er indstillet på at din vagtplan indeholder en dagvagt hver 6. uge. Denne ligger som udgangspunkt altid på en hverdag.  
 
Vi tilbyder 
  • Spændende utraditionel ansættelsessamtale, der bl.a. tager udgangspunkt i en lille film
  • God og alsidig introduktion  
  • En arbejdsplads hvor medarbejderne har indflydelse på opgaveløsningen, bl.a. via forbedringsindsatsen/PDSA  
  • En arbejdsplads der lægger vægt på faglig sparring og fordybelse 
  • En arbejdsplads i bevægelse, hvor målet er, at både beboere og medarbejdere føler sig som værdifuld og oplever succes
  • En arbejdsplads hvor vi bestræber os på at praktisere ordentlighed til enhver tid, og i alt hvad vi gør.
Din nye arbejdsplads  
Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo er to velfungerende plejecentre med fælles ledelse. Vi har en stabil og velfungerende personalegruppe, der bl.a. består af sygeplejersker, assistenter, hjælpere og terapeuter.  
 
Vores vision og strategi for sygeplejefaglighed tager afsæt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens til en hver tid gældende indsatskatalog, og aktuel lovgivning og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Trædestenene til at nå i mål er innovation, dynamiske ledere og medarbejdere og anvendelse af evidensbaseret viden.   
Der arbejdes ud fra fire vigtige værdier: dialog, dygtighed, dristighed og videndeling. Disse værdier er også rammesættende for det daglige arbejde og udviklingen af pleje og omsorg på Poppelbo og Lærkebo.  
 
Hvis du kan genkende dig selv i ovenstående, og har du mod på at kaste dig ud i nye spændende udfordringer hører vi rigtig gerne fra dig.    
 
Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingerne er på gennemsnitlig 28 timer ugentligt i aftenvagt i 7/7 turnus.   
Løn og ansættelse iht. gældende overenskomst og evt. forhandling.
Tiltrædelse den 1. august 2018 eller efter aftale.  
 
Yderligere information  
Har du brug for mere information, før du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte forstander Susanne Christensen på 2614 2015. 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 26. juni 2018
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.