Social- og sundhedsassistent til aftenvagt på Nybodergården

Plejehjemmet Nybodergården søger en fagligt dygtig og ambitiøs social- og sundhedsassistent til aftenvagt 28 timer om ugen fra den 1. marts 2018 eller efter aftale.   
 
Nybodergården er et smukt plejehjem beliggende i det gamle Nyboder kun ca. fem minutters gang fra Østerport Station. Plejehjemmet er en selvejende institution under en bestyrelse og har driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Her bor 54 beboere fordelt på to plejeafdelinger. Dagligt besøger pensionister vores Café, hvor de har mulighed for at købe velsmagende mad fra vores eget køkken.
 
En kollega har søgt orlov, hvorfor vi søger en social- og sundhedsassistent. Vi værner om værdier som ordentlighed, selvbestemmelse og livskvalitet i beboernes hverdagsliv. Vi arbejder bl.a. med kvalitet og patientsikkerhed og deltager i et tværsektorielt projekt SiSam fra den 1. januar 2018, derudover har vi undervisning hver 14. dag ved vores læge tilknyttet plejehjemmet. Vi har fokus på den gode indflytning, kommunikation, faglighed og en professionel adfærd krydret med nærvær i nuet i beboerens hjem. Vi dokumenterer i et mobilt dokumentationssystem CURA bygget op om FS111 og indsatskataloget for sygepleje. I år skal vi bl.a. arbejde systematisk og mere strategisk med kompetenceudvikling med afsæt i et konkret kompetenceværktøj i tilknytning til den individuelle udviklingssamtale. Nybodergården har en god trivsel med fokus på arbejdsfællesskabet, det tværfaglige samarbejde og et godt arbejdsmiljø, hvor vi fremmer sundheden også i arbejdstiden.
 
Hvem søger vi?
Nybodergården søger en social- og sundhedsassistent, der vil gøre en forskel. Vi ønsker en kollega med nogle års erfaring indenfor det kommunale område og den ældre medicinske patient.  
 
Som social- og sundhedsassistent hos os har du et stort medansvar for kvaliteten af sygeplejen og omsorgen for husets beboere. Du indgår i et tæt fagligt, konstruktivt, respektfyldt, dynamisk og udviklende samarbejde med dine kolleger, husets ledelse, kvalitets- og udviklingssygeplejersken og sygeplejerskerne.
 
Vi søger en social- og sundhedsassistent, der formår at omsætte egen høje faglighed med en effekt i kvalitet og patientsikkerhed, der medfører beboeroplevet værdi og sammenhæng. Vi ønsker, at fremme sundhed og yder en professionel sundheds- og sygepleje. Vi arbejder med afsæt i København Kommunes politikker og strategier, og vi bidrager i det nære og samlede sundhedsvæsen gennem en tværfaglig og tværgående indsats gennem sammenhængende forløb. Vi arbejder fagligt og refleksivt ud fra triage af beboerne gennem strukturerede og faste tavlemøder i afdelingerne.  
 
Vi forventer, at du udviser respekt omkring, at vi arbejder i beboernes hjem. Vi søger en social- og sundhedsassistent, som formår at tilføre klinisk praksis en høj faglighed via sine kliniske færdigheder. Du har en reflekterende, rehabiliterende, superviserende, vejledende og pædagogisk tilgang, idet du ser fagligheden i relation til beboere og pårørende, andre faggrupper og samarbejdspartnere samt vores elever og studerende. I Nybodergården varetager vores social- og sundhedsassistent den ansvarshavende funktion i huset ved behov.
 
Løn- og ansættelsesvilkår: 
Stillingen er en aftenvagt på 28 timer om ugen med vagt 7/7 begyndende fra torsdag til onsdag. 
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst samt efter kvalifikationer.  
 
Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte os for en uformel snak, yderligere informationer og indhentning af stillings- og funktionsbeskrivelse. Kontakt vores afdelingssygeplejerske Berit H. Bregnhoved på 3348 1939.
Du er også velkommen at besøge vores hjemmeside: https://nybodergaarden.kk.dk.  
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
 
Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 5. marts 2018
 
 
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.