Social- og sundhedsassistent til ACT-teamet i Hjemløseenheden

ACT-teamet i Hjemløseenheden søger en sosu-assistent, der har lyst til at arbejde med socialt udsatte i et tværfagligt team

Vi søger en sosu-assistent til en fast stilling i ACT-teamet med ansættelse pr. 1. august 2017 eller efter aftale. Hjemløseenheden er Københavns kommunes bydækkende enhed, som arbejder for at nedbringe hjemløshed i København. Vi er 80 ansatte, hvoraf de 18 er ansat i ACT-teamet og har adresse i Nansensgade.

ACT-teamet støtter udsatte borgere i egen bolig. ACT står for Assertive Community Treatment, og teamet arbejder efter Housing First princippet, der kort fortalt betyder, at man boligplacerer borgere og via intensiv støtte arbejder for at fastholde borgerne i boligen trods deres personlige udfordringer. Vores målgruppe har typisk levet mange år på gaden, på herberg eller rundt omkring hos bekendte. De har komplekse problemstillinger med misbrug, psykisk sygdom, dårlig sundhedstilstand etc. som gør, at de ofte ikke formår at benytte det almindelige hjælpesystem.

ACT-teamet er tværfagligt team, som udover en stor gruppe bostøttemedarbejdere med en pædagogisk og relationel opgave består af en sygeplejerske, en speciallæge, to sagsbehandlere, en misbrugsbehandler samt en sagsbehandler fra Jobcenteret. Dine nærmeste kolleger bliver ACT-teamets sygeplejerske og vores speciallæge på deltid. I udgør tilsammen det sundhedsfaglige ben i det tværfaglige team.

Målgruppen er ofte stof- og alkoholpåvirkede, og det er vigtigt, at du er god til at kommunikere med borgerne, og at du har lyst til at arbejde skadesreducerende. Vi møder borgerne, hvor de er, så de fleste arbejdsopgaver foregår i borgerens eget hjem, på gaden eller på væresteder. Man skal derfor også være forberedt på at arbejde i umage og til tider meget beskidte omgivelser – i hele København.

Dine arbejdsopgaver vil bestå af borgersamtaler, sundhedsfaglige behandlinger såsom sårpleje, dosere og udlevere medicin, udføre forebyggende sundhedssamtaler efter et særligt skema, vejlede borgere og tværfaglige kolleger i sundhedsfaglige problemstillinger sammen med teamets andre sundhedspersonaler, hjælpe borgerne med praktiske opgaver, holde overblik over en gruppes sundhedsfaglige sag, udarbejde dokumentation i csc, samarbejde med borgerens egen læge, hospitaler, psykiatriske afdelinger, kolleger i teamet, deltage i supervision, møder mv.

Arbejdsopgaverne er praktiske og har fokus på det sundhedsfaglige, men der vil også være tale om at opbygge relationer med borgerne og varetage mere pædagogisk orienterede opgaver såsom samtaler og følgeopgaver. Det er derfor vigtigt, at du har interesse for vores komplekse målgruppe, at du er god til at sætte grænser, og at du er positiv, tålmodig og kreativ.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Arbejdstiden er primært i dagtimerne i hverdagene, dog med fleksibilitet. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Interesseret?
Har du spørgsmål til jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte Maria Clemensen på 2310 8196.

Du kan læse mere om ACT indsatsen på Socialstyrelsens hjemmeside:
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/voksne/udbredelses-o...

Vi kan tilbyde et team med høj faglighed, humørfyldt kollegaskab og en uformel omgangstone.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 11. juni 2017.
Stillingen ønskes besat den 1. august.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.