Social- og sundhedsassistent i barselsvikariat til Center for Omsorg og Specialpædagogik

Grøndalsvænge er et botilbud, som ligger i København NV. Stillingen er på 37 timer.

Grøndalsvænge er et botilbud for udviklingshæmmede. En del af vores borgere har massive fysisk handicap og borgere med demens i varierende grad.

Borgerne, der bor på Grøndalsvænge, er i alderen 40 år og opefter. Borgerne har brug for daglig støtte og vejledning og er delvis selvhjulpne. Borgerne bliver mødt anerkendende, som unikke med hver sin særlige historie og skal opleve højest mulig livskvalitet. Det pædagogiske arbejde bliver planlagt konkret ud fra den enkelte borgers ønsker, ressourcer og behov. Der er fokus på den enkeltes mulighed for egenmestring og for at danne relationer. Der bliver arbejdet ud fra COS' værdigrundlag og ud fra en mangfoldig vifte af socialpædagogiske tilgange og metoder. 

Personalet er pædagogisk uddannede og tværfagligt sammensat med henblik på udvikling af deres faglige kompetencer og vidensdeling til gavn for beboerne.

Der arbejdes i teams og med kontaktpædagogordning. Der er indlagt tid til dokumentation sådan, at den faglige udvikling og den pædagogiske indsats sikres løbende.

Har du gennem tidligere erfaring som social- og sundhedsassistent arbejdet med udviklingshæmmede og derigennem opnået:                                    

  • medicinkompetencer, så du i din dagligdag kan håndtere og observere på et professionelt niveau
  • at skabe en positiv relation til borgere og pårørende igennem dokumentation og kommunikation
  • at du igennem erfaring har skaffet dig viden om området og på den måde også er med til at bidrage til et positivt arbejdes miljø?

Vi tilbyder:

  • teamsamarbejde, kollegial sparring og en engageret kollegagruppe
  • temadage på botilbuddet og på tværs i COS
  • en organisation i udvikling
  • supervision, individuelle kurser og videreuddannelse på diplomniveau
  • kontinuerlig faglig udvikling og visioner for botilbuddet
  • at du vil blive oplært i de dokumentationsredskaber, som bruges i det daglige som fx pædagogiske planer
  • fokus på arbejdsmiljøet.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og indeholder vekslende arbejdstider dag/aften samt arbejde hver anden weekend.

Faktaboks om COS
Center for Omsorg og Specialpædagogik er et center i Københavns Kommune for udviklingshæmmede borgere med fysiske mobilitetsnedsættelser og i nogle tilfælde psykiatriske diagnoser. Vi er et stort center med otte botilbud med omkring 300 borgere. Vi rummer også en specialfysioterapi og enkelte dagtilbud. Vi yder et socialpædagogisk tilbud til borgerne og arbejder som en netværksbaseret organisation. Vi arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og tydelige ledelsesværdier. COS er kendetegnet ved en høj faglighed med fokus på videndeling og udvikling af netværk. COS indsatsområder er blandt andet fokus på dokumentation, sundhed, samskabelse med lokal samfund og frivillige samt arbejdet med velfærdsteknologi.

Læs mere om COS på www.cossof.kk.dk

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem LFS og Københavns Kommune. Der indhentes referencer ved ansættelse.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2017.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Rasmus Thorsen på 2046 5911 eller tilbudsleder Tina Jonassen på 2840 0497.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 2. juni 2017
Ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt den 15. og 16. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.