Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske til Bostedet Stubberupgård (barselsvikariat)

Bostedet Stubberupgård søger social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske. Stillingen er nattevagt 28 timer ugentligt med arbejdsuge fra onsdag-onsdag med arbejdsweekend i ulige uger. Arbejdstiden er kl. 23-07.00. Der er to vågne nattevagter på arbejde om natten.

Stillingen ønskes besat den 12. august 2017 eller snarest derefter. Vi arbejder med borgere med længerevarende psykiske lidelser. Vi arbejder ud fra en kognitiv miljøterapeutisk referenceramme, så det vil være en fordel, hvis du har viden om og erfaring med kognitiv miljøterapi, recovery og LA.

Høj faglighed, selvbestemmelse og ligeværd er grundlæggende værdier i vores arbejde. Det er vores kerneydelse at støtte borgere i at finde mening i eget liv.

Det er en forventning, at du

 • er uddannet social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske
 • har erfaring med arbejdet som kontaktperson i psykiatrien
 • har kompetencer inden for medicinhåndtering og er interesseret i at bruge og udvikle denne viden
 • har erfaring med at arbejde med misbrugere
 • er nærværende og troværdig i kontakten med andre
 • har et positivt livssyn, er pligtopfyldende, stabil og en sund form for humor
 • er god til at dokumentere og evt. kendskab til it systemet ”CSC”
 • fleksibel i forhold til at varetagelse af praktiske opgaver.

Arbejdsopgaver
Du kommer til at arbejde med borgere med psykiske problemstillinger med forskellig grad af kompleksitet:

 • hjælp til personlig pleje
 • arbejde ud fra de mål, som er fastsat for indsatsen med borgeren i centrum
 • medicinhåndtering
 • arbejdet indbefatter primært at være der, når beboerne har behov for det og skabe tryghed gennem nærvær
 • lettere praktiske opgaver
 • dokumentation og handleplaner
 • stillingen indebærer et tæt teamsamarbejde og samarbejde med personalet i de respektive boenheder.

Vi tilbyder

 • et bosted med høj brugerindflydelse og inddragelse
 • en arbejdsplads i løbende udvikling
 • engagerede faglige kollegaer
 • supervision
 • refleksive rum
 • indflydelse på egne arbejdsopgaver
 • en arbejdsplads med mange traditioner.

Vi arbejder med brugerindflydelse, hvor det kollegiale samspil er et naturligt fokusområde. Vi arbejder ud fra vores fælles ledelses- og værdigrundlag og ser samarbejde som nøglen til positiv gensidig udvikling. Kort sagt, et bosted i udvikling med engagerede medarbejdere og beboere.

Hvem er vi
Stubberupgård er et socialpsykiatrisk bosted hørende under Center Lindegården. Der bor 44 beboere i alderen fra 27 år og opefter, overvejende mænd med behov for længerevarende støtte, omsorg og hjælp til personlig og social udvikling. Stubberupgård er opdelt i tre boenheder med henholdsvis 19, 14 og 11 beboere og en beskæftigelsesafdeling.

Vi er en tværfaglig personalegruppe med en sundheds-, sygeplejefaglig eller pædagogisk baggrund. Bostedet ligger i naturskønne omgivelser ca. fem km fra Borup. Center Lindegårdens mission er at skabe forudsætninger, så beboerne kan styrke evnen til at tage vare på eget liv.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om Ny løn.

Yderligere information
Vil du vide mere, kan du kontakte bostedsleder Søs Sabransky på 5756 1661 eller se nærmere på vores hjemmeside: www.center-lindegaarden.dk.

Ansøgning skal vedlægges eksamensbeviser, udtalelser og et udførligt CV.

Søg stillingerne via nedenstående link senest torsdag den 14. juni 2017.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter. 

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.