Social- og sundhedassistenter til Pilehuset

Demenscentret Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Vi er et ambitiøst og innovativt hus præget af høj faglighed.

Vi prioriterer kompetenceudvikling af personalet højt bl.a. gennem supervision, faglig vejledning og gennem kvalitetssikring af vores personcentrerede metode via DCM-observationer.

Vi har målrettet vores tilbud i syv forskellige afdelinger

 • et demensafsnit til borgere med Alzheimers og vaskulær demens
 • en afdeling for borgere med frontotemporal demens
 • en afdeling for borgere med Huntintons sygdom
 • en vurderingsenhed
 • en sanseafdeling til de borgere som er langt i deres sygdomsforløb
 • et dagtilbud
 • almene plejehjemsboliger og beskyttede boliger.

Der er ca. 126 borgere tilknyttet Pilehuset og ca. 180 medarbejdere.

De mange gode resultater skabes til dagligt at et dygtigt og engageret tværfagligt personale, bestående af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter, sosuassistenter og hjælpere, der i samarbejde med de berørte borgere og de pårørende yder en kæmpe indsats.

Som medarbejder i huset skal du hjælpe med til at sikre

 • at den enkelte borger oplever livskvalitet
 • at borgeren får opfyldt de grundlæggende psykologiske og fysiske behov (i overenstemmelse med Tom Kitwoods teori omkring personcentreret omsorg)
 • at rammerne og omgivelser støtter op omkring borgeren, så funktioner bevares og måske endda styrkes.

Som en del af det tværfaglige team indgår du i alt arbejde omkring borgerne, men vi forventer, at du med din særlige profil og faglighed bidrager med dit perspektiv på borgerne – og formår at inspirere dine kollegaer.

Vi forventer, at du

 • er uddannet social- og sundhedsassistent
 • har erfaring, viden og/eller interesse inden for demensområdet
 • har en robust og stabil personlighed
 • er god til at aflæse, leve dig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser
 • kan få det bedste frem i dig selv og andre
 • evner at skabe et trygt miljø omkring dig
 • kan få det bedste frem i dig selv og andre
 • sætter pris på at arbejde tværfagligt og kan bidrage positivt til samarbejdet
 • er fagligt nysgerrig og villig til hele tiden at lære nyt og udvikle dig.

Vi søger
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt i dagvagt og med weekendvagt hver 2. weekend. Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny løn.

Mere info?
Hvis du har brug for mere information før du kan sende en ansøgning, så kontakt forstander Charlotte Agger på 3827 4290.

Læs mere på vores hjemmeside www.demenscentret-pilehuset.dk

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 6. juni 2017

Stillingen kan tiltrædes den 1. juli eller efter aftale.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.