Social- eller sundhedsfaglig medarbejder til fast aftenvagt i botilbuddet Orienten

Ønsker du at arbejde med psykisk sårbare unge, og vil du være med til at præge den socialfaglige indsats? Så er det her måske noget for dig. 

Botilbuddet Orienten er et nyopført og døgndækket opgangsfælleskab med plads til 12 unge. Alle 12 unge har deres egen toværelses lejlighed med køkken og bad. Derudover er der et fælles køkken og opholdsrum, samt en stor fælles terrasse.

Alle de unges liv er præget af psykosociale problemstillinger, og nogle af dem har også et forbrug af forskellige rusmidler.

Botilbuddet er et midlertidigt botilbud efter Serviceloven §107 og er et specialtilbud for sårbare unge i alderen 18-35 år.

Vi søger en fast aftenvagt fra den 1. september 2020 eller snarest derefter.

Dine arbejdsdage vil ligge således:  Hver onsdag og torsdag i ulige uger. Onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag – i lige uger. Du kommer derfor til at arbejde henholdsvis, to dage i ulige uger, og fem dage i lige uger.

Arbejdstiden er fast fra 15.00-23.30. Timenorm 30 timer ugentligt.

Hos os ser vi gerne at du er rummelig og nærværende, og at du har en anerkendende tilgang til de unge. Du skal kunne yde en motiverende og faglig indsats og derigennem støtte de unge i at mestre eget liv.
Vi lægger vægt på at støtte de unge i at tage ansvar og være deltagende i eget liv.

Som medarbejder får du indflydelse på udviklingen af det socialfaglige grundlag og dermed den daglige praksis, som skal afspejle de unges behov og ønsker.

Formålet med den socialfaglige indsats er, at den unge gennem tillid, en tryg relation og et godt samarbejde, kan få afklaret hvilke muligheder der kan skabes for deres drømme, visioner og mål for deres videre færd i livet.

For at søge jobbet
- skal du have en relevant socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse. Det anses ligeledes som en fordel at have relevant erfaring i arbejdet med udsatte unge, herunder gerne med psykiatriske og/eller misbrugsproblemstillinger.

Derudover forventes det at du

 • Er mødestabil i forhold til dine arbejdstider
 • Har et højt refleksionsniveau
 • Er psykisk robust
 • Kan jonglere med flere bolde i luften på en gang
 • Besidder en indre ro
 • Er positiv og engageret i dit arbejde
 • Har en passion for madlavning
 • Har lyst til at arbejde på flere niveauer sammensat af forskelligartede opgavetyper

Vi kan tilbyde

 • En arbejdsplads med et højt ambitionsniveau
 • Faglige udviklings- og uddannelsesmuligheder
 • Mulighed for at præge den fælles faglighed
 • Faglig supervision ved ekstern psykolog
 • En god blanding af faglige kolleger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan afdelingsleder Karin Thambour kontaktes på 2126 9913.

Sammen med din ansøgning og CV bedes du vedhæfte dokumentation for uddannelsesbaggrund og tidligere beskæftigelse samt angivelse af referencepersoner.

Søg via nedenstående link senest fredag den 7. august 2020
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 33

Center for Unge og Midlertidige Botilbud
Center for Unge og Midlertidige Botilbud er ét af Københavns Kommunes socialpsykiatriske centre. Et center som startede den 1. januar 2020.
Vi tilbyder udviklende og vedligeholdende støtte, hjælp og omsorg til borgere, der er ramt af psykiske lidelser.
Ungeenheden, som er en del af Center for Unge og Midlertidige Botilbud, består af tre større boenheder, tre mindre botilbud og fire bofællesskaber fordelt over hele København.
Orienten er beliggende i det nye Århusgade kvarter i Nordhavn.