Vand i kælderen

Se først om du kan stoppe vandet i at komme ind

 • Forsøg at begrænse skaden og forhindre mere vand i at komme ind. Fx ved at lukke døre og vinduer, lægge noget tungt oven på gulvafløbet, hindre at vand kommer op ad toilettet eller bygge en midlertidig dæmning foran kældernedgangen. Sandsække er tunge og gode til at stoppe vandet.
 • Det er vigtigt, at vandet fjernes hurtigst muligt af hensyn til efterfølgende fugtskader og skimmelsvamp.
 • Kontakt dit forsikringsselskab. Få tips og tricks fra forsikringsselskabernes brancheorganisation.

Gode råd til at passe på dig selv

 • Ophold dig ikke i en kælder, hvor vandet stiger. Det kan pludseligt gå hurtigere, end du regner med.
 • Husk smitterisikoen – brug gummistøvler og gummihandsker, hvis du fjerner vandet selv, eller når du rydder op i kælderen efter oversvømmelse. Undgå at røre ved dit ansigt, mens du arbejder, lad være med at spise eller ryge imens, og pas specielt på åbne sår.

Følg med

Vand i gader og stræder

Vær opmærksom. Du kan ikke se, om der er huller under vandet.

 • Hvis der er så meget vand på vejen, at du ikke kan se selve vejen, så pas på med at gå derud. Dækslerne ned til kloakken kan være løftet af på grund af trykket i kloakken, og du risikerer at falde i. Opdager du et afskudt dæksel, så meld det straks til HOFORs vagttelefon på 38 88 24 24 eller ring 112.
 • Voldsom regn kan underminere og ødelægge byens veje og fortove. Vær opmærksom når du bevæger dig på vejene.
 • Lad vær med at køre ned i viadukter i din bil. Vandstanden kan stige hurtigere, end du regner med.
 • Regnvand, der flyder i gaderne, kan indeholde spildevand presset op fra kloakken. Derfor skal du undgå at komme i direkte kontakt med vandet.
 • Ser du damp i gaden, kan den komme fra en oversvømmet varmestation. Lad være med at komme kontakt med dampen, da den kan være glohed og give dig forbrændinger.

Følg med

Affald

Hvis du i forbindelse med et skybrud har behov for at komme af med ekstra storskrald og andet affald, kan du få hjælp på siden om Nem affaldsservice.

Rotter

Når kloakkerne oversvømmes, er der risiko for, at flere rotter kommer op af kloakkerne.

Bliv klar til skybrud

 • Hæv dine ejendele i kælderen over gulvhøjde
 • Installér højvandslukker for at undgå at tilbageløb fra kloakken ender hos dig
 • Tjek løbende, at afløbsriste og tagrender ikke er tilstoppede 
 • Anskaf sandsække til at dække gulvafløb og stoppe i toiletter eller til at bygge en midlertidig dæmning foran kældernedgange. Sandsække er tunge og gode til at stoppe vandet.