Sekretariat

Projektchef René Sommer Lindsay
Tlf.: 40 48 62 83
Mail: ZT2J@tmf.kk.dk

Projektsekretær Brigida Kjær
Tlf.: 30 45 48 50
Mail: brikja@tmf.kk.dk

Projektleder Louise Molin Jørgensen - Barselsorlov
Tlf.: 30 45 48 49
Mail: E62R@tmf.kk.dk

Projektleder Torkil Lauesen
Tlf.: 26 88 26 22
Mail: torlau@tmf.kk.dk

Projektleder Charlotte Brøndum
Tlf.: 40 48 62 81
Mail: ex6x@tmf.kk.dk

Projektleder Lagiya Ayoub Khatib
Tlf.: 40 48 62 82
Mail: EC6Z@tmf.kk.dk

Studentermedhjælper Pil Kvorning Boysen
Tlf.: 40 48 62 82
Mail: BM26@tmf.kk.dk

Styregruppe

Styregruppen består af repræsentanter for almene-, andels-, ejer- og private udlejningsboliger, lokaludvalget, kultur- og erhvervslivet, foreninger, institutioner m.fl. og repræsentanter for de 7 forvaltninger i Københavns Kommune.

Styregruppen vedtager kvarterplanen og igangsætter og styrer de projekter, der udgør områdefornyelsen.

Her kan du se, hvem der er medlem af styregruppen

Kvarterplan

Kvarterplanen er en omfattende strategi- og handlingsplan for, hvad der skal ske i løbet af de 5 år områdefornyelsen er i gang.

Kvarterplanen kan betragtes som en aftale mellem den lokale styregruppe, det lokale sekretariat, Købehavns Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Læs Kvarterplan for områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter