Skoleleder til Sølvgades Skole – landets ældste folkeskole

I hjertet af København ligger Sølvgades Skole, grundlagt i 1847. Vi er Danmarks ældst fungerende folkeskole med 43 ansatte og 471 elever fra 0. til 9. klasse. Skolen er kendetegnet ved en aktiv og konstruktiv forældregruppe og skolebestyrelse, en engageret medarbejdergruppe og elever, der trives i – og med – et stærkt fagligt miljø.  
 
For at ruste eleverne bedst muligt til fremtiden stimulerer vi deres nysgerrighed og åbenhed overfor omverdenen. Vores skole er traditionsrig og emmer af nærvær og ånd. Vi er stolte af den, fordi den værner om værdier som ligeværd, demokrati, tillid og respekt. Vi elsker den for dens rummelighed, ærlighed, humor og omsorg, som går hånd i hånd med fagligt ambitiøse indsatser.  
 
I København har vi store forventninger til, at ledelsen af vores skoler foregår med et tydeligt fokus på udviklingen af skolen som læringsorganisation og med fokus på faglige mål og resultater. Det kræver en tydelig og stærk ledelse, som kan arbejde systematisk med klare mål og forventninger i dagligdagen, og som kan sikre, at alle skolens medarbejdere arbejder i en fælles retning. Vi forventer derfor, at du som skoleleder i samarbejde med den øvrige ledelse er den primære drivkraft for skolens udvikling.  
 
Vi tilbyder
 • et udfordrende lederjob i samarbejde med skolens øvrige ledelsesteam på Danmarks ældste eksisterende folkeskole  
 • en stab af dygtige, engagerede og hjælpsomme medarbejdere  
 • kvikke børn af engagerede og aktivt, deltagende forældre  
 • et tæt og godt samarbejde med vores fritidsinstitution  
Vi forventer, at du  
 • er læreruddannet og har solid ledelseserfaring samt relevant lederuddannelse  
 • er faglig visionær og ambitiøs på elevernes faglighed og trivsel  
 • kan arbejde strategisk og være praktisk i dagligdagen  
 • kan følge systematisk op på opgaverne  
 • kan sætte en tydelig retning, er inddragende af personalet og kan få følgeskab på de beslutninger, som tages  
 • udøver ledelse tæt på den pædagogiske praksis med effekt på elevernes læring og trivsel  
 • er dygtig til at kommunikere i skrift og tale – og har ro til at lytte  
 • har erfaring med administration, økonomi og budgetopfølgning  
 • kan samarbejde med elever, forældre og skolebestyrelsen  
 • er god til at håndtere konflikter  
 • har hjertet på rette sted og rummer alle vore elever  
Om Børne- og Ungdomsforvaltningen
Børne- og Ungdomsforvaltningens opgave i Københavns Kommune er at drive og udvikle dagtilbud, skoler, fritids-, special- og sundhedstilbud af høj kvalitet. Sammen med forældrene skabes rammerne for, at alle københavnske børn og unge kan få en god udvikling og uddannelse, samt en sund opvækst, der kan danne grundlaget for trivsel og livsglæde i fællesskab med andre.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.    
 
Tiltrædelse den 1. marts 2019.   
 
Mere information
Du er velkommen til at kontakte skolens konstituerede skoleleder Nina Alleslev på 3366 1287, områdechef Morten Østergaard Jensen på 2932 5407 eller skolebestyrelsesformand Signe Maria Christensen på 2540 5525 for nærmere information.
 
Se også skolens hjemmeside www.soel.kk.dk
 
Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV, uddannelsesbevis og relevante bilag. 
 
Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 1. januar 2019   
Vi afholder ansættelsessamtaler den 8. og 15. januar 2019. I ansættelsesforløbet indgår en profiltest.   
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.