Registrering og anvendelse af data om barnet og forældre/værge

I forbindelse med at et barn starter i grundskolen, så udveksler Københavns Kommune en række staminformationer (CPR-nr. fornavn(e), efternavn, skole, klasse) om barnet med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 

Disse staminformationer anvendes til at tildele barnet et UNI-Login, så barnet kan logge ind i de it-systemer, som skolen bruger, som fx skolens bibliotekssystem. UNI-Login er et digitalt id for børn, unge og ansatte på skoler og institutioner, som giver adgang til nationale tjenester og en lang række pædagogiske services og online læremidler. Københavns Kommune benytter derudover UNI-Login til adgangsstyring på skolens netværk, trådløse net m.m.

Derudover anvender Københavns Kommune staminformationer til at administrere data om barnet i administrative it-systemer, som skolen og tilknyttede enheder anvender internt i kommunen. Det kan fx være Børne- og Ungdomstandplejens sags- og journalsystem.

Københavns Kommune bruger også staminformationer om barnets forældre eller værger til at oprette dem til relevante it-systemer, hvor forældrene eller værgerne kan kommunikere med lærerne, ledelse og klassens forældre eller værger.

Staminformationerne opbevares evigt af Københavns Kommune for at sikre din indsigtsret, jf. persondataloven. Du har ret til at søge indsigt i de registrerede oplysninger om dig selv, som Københavns Kommune har – se ”Søg indsigt i kommunens registre” på kommunens hjemmeside www.kk.dk. Hvis kommunen har brug for at viderebehandle staminformationerne til andet end overstående, vil der om nødvendigt blive indhentet særskilt samtykke i forbindelse med den aktuelle situation. Stamoplysninger er indhentet på baggrund af retsgrundlaget for ansøgning om indskrivning i folkeskolen i medfør af folkeskolelovens § 38 – lovbekendtgørelse nr. 747 af 20/06/2016.  

Ved spørgsmål til staminformation og brugen af dem kan Børne- og Ungdomsforvaltningen kontaktes på buf@buf.kk.dk.