Byens Anvendelse

Byens Anvendelse håndterer fremkommeligheden og bylivet i København. De sikrer, at virksomheder overholder regler om natur- og miljøbeskyttelse og hjælper, når man vil noget med og i byen, fx holde et arrangement, have tilladelse til at bygge nyt eller bygge om, til gravearbejde, til at sætte en container op, sælge juletræer eller servere kaffe ogeller mad udenfor.

Byens Anvendelse er organiseret i fire centre: Parkering, Trafik og Byliv, Bygninger, Miljøbeskyttelse.

Byens Drift

Byens Drift sørger for at holde København ren og grøn og får byen til at fungere hver dag ved bl.a. at tømme skraldespande, feje, slå græs, pleje grønne områder eller rydde sne. De passer og plejer også de københavnske kirkegårde.

Byens Drift er organiseret i

  • tre centre, som tager sig af byens distrikter med renhold-, park- og gartneropgaver: Drift Nord, Drift Syd og Drift Indre 
  • tre centre, som dækker opgaver i hele byen fx vintertjeneste, rottebekæmpelse, plantning af gadetræer og bemandede legepladser: 
    Bydækkende Drift, Kunderettet Drift og Driftsudvikling.

 

Byens Fysik

Byens Fysik tager sig af de fysiske forandringer i byen fra byfornyelse til asfaltarbejde. De anlægger parker, pladser og cykelstier og lægger asfalt på de kommunale veje.

Byens Fysik koordinerer de mange bygge- og klimaprojekter i København for at skabe en sammenhængende drift af byens arealer og infrastruktur. Områdefornyelsen med fysiske forbedringer af udsatte boligområder hører også til her.

Byens Fysik er organiseret i fire centre: Klimatilpasning, Nye Anlægsprojekter, Udførelse af Anlæg samt Vejvedligehold og KMC Nordhavn.

Byens Udvikling

Byens Udvikling samler trådene i alle de planer og projekter, der sammen tegner udviklingen af byen, fx klimaplaner, indspil til kommuneplan, lokalplaner samt affalds- og ressourceplan.

Byens Udvikling er organiseret i to centre: Byplanlægning og Bydækkende Strategier.

TMF Stab

TMF Stab er forvaltningens centrale administration inden for økonomi, HR, organisationsudvikling, kommunikation, digitalisering, jura, indkøb og udbud.

TMF Sekretariat

TMF Sekretariat er sekretariat for Teknik- og Miljøudvalget, for borgmesteren og for direktionen.