Scandiagade

Offentliggjort:
21.03.2016, Kl
Frist:
18.04.2016, Kl
Opgaven omfatter totalrådgivning på projektet: Scandiagade

Opgaven

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik (TMF) skal over de kommende år projektere og anlægge en ny rekreativ park i den midterrabat, der befinder sig i Scandiagade, mellem Sydhavnsgade og Borgmester Christiansen Gade i det gamle Sydhavnskvarter. I denne midterrabat, der er ca. 13 m. bred og 365 m lang, skal der anlægges en park, der kan fungere som et grønt mødested for beboerne Sydhavnen og et grønt strøg til den kommende metrostation på Mozarts Plads. Omdannelsen skal skabe mere lokal bynatur der højner biodiversiteten samt optage ca. 1500 m3 regnvand ved skybrud.

Opgaven omfatter totalrådgivning til løsning af ovenstående projekt indenfor borgerinddragelse, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt og projektopfølgning.

Materiale

Nedenfor ses det fulde udbudsmateriale ifm. prækvalifikationen:
[18. marts 2016] Udbudsbekendtgørelse
[17. marts 2016] Program med tilhørende bilag
[17. marts 2016] Tilbudsformular, inkl. tilbudsbilag 1 Tilbudsliste
[17. marts 2016] Udkast til ”Aftale om teknisk rådgivning og bistand” med tilhørende bilag
[17. marts 2016] Paradigme for "ATR-skema"
[17. marts 2016] European Single Procurement Document
[17. marts 2016] Støtteerklæring
[17. marts 2016] Erklæring om fælles befuldmægtiget og om solidarisk, direkte og ubetinget hæftelse
[07. april 2016] Referat af spørgemødet d. 31/3 2016 samt spørgsmål og svar (rettelsesblad 1)
[07. april 2016] Eksempel på udfyldt ESPD fra totalrådgiver
[07. april 2016] Eksempel på udfyldt ESPD fra underrådgiver
[08. april 2016] Rettelsesblad 2
[11. april 2016] Rettelsesblad 3

Ansøgningsfrist

Ansøgning om prækvalifikation skal være ordregiver i hænde senest d. 18. april 2016.

Spørgsmål til prækvalifikation

Der afholdes spørgemøde torsdag den 31.3.2016 kl. 10-12 på adressen Islands Brygge 37, 2300 København S, mødelokale ”Ørestad”.

På spørgemødet vil ordregiver gennemgå krav til udfyldelse af ESPD’et og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Spørgsmål skal fremsættes skriftligt pr. e-mail til Teknik – og Miljøforvaltningens kontaktperson (jf. pkt. 1.1) under prækvalifikationsfasen. Spørgsmål, der fremsendes senest 14 dage før ansøgningsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil som udgangspunkt kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb.

Øvrig information

Der henvises endvidere til det fulde udbudsmateriale nedenfor for information omkring udbuddet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.