Sygedagpengemodtagere

Modtog du sygedagpenge før du blev godkendt til et ressourceforløb, svarer din ressourceforløbsydelse til det du har fået i sygedagpenge.

På det tidspunkt hvor dine sygedagpenge ville være ophørt, vil din ressourceforløbsydelse svarende til sygedagpengesatsen også ophøre. Du vil herefter overgå til den sats der svarer til kontanthjælpssatsen. Er perioden for dine sygedagpenge blevet forlænget vil du først overgå til kontanthjælpssatsen når denne periode udløber.

Er du overgået fra sygedagpenge til et jobafklaringsforløb vil ressourceforløbsydelsen svare til kontanthjælpssatsen.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtagere der deltager i et ressourceforløb modtager den ydelse de modtog forud for visitationen. Det vil sige, at hvis du:

  • Har forsørgelsespligt over for et barn modtager du 14.808 kr. (2017)
  • Er uden forsørgelsespligt over for et barn modtager du 11.143 kr. (2017)
  • Er under 25 år og bor hos en eller begge dine forældre modtager du 3.466 kr. (2017) 
  • Er under 25 år og bor hos en eller begge af dine forældre med dokumenteret bidragspligt overfor børn modtager du  3.466 kr. (2017) plus et tillæg pr. barn svarende til normalbidraget. Du vil dog maximalt kunne få 14.808 kr. (2017)

 
Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Førtidspensionister

Er du førtidspensionist og er du blevet godkendt til et ressourceforløb vil du bevare din førtidspension under ressourceforløbet. Når ressourceforløbet afsluttes vil der blive taget stilling til om du fortsat skal modtage førtidspension eller om du skal overgå til en anden ydelse for eksempel revalidering.

Læs mere om førtidspension her.

Ledighedsydelsesmodtagere

Modtog du ledighedsydelse før, du blev godkendt til et ressourceforløb, svarer din ressourceforløbsydelse til det, du har fået i ledighedsydelse.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.